Om tidskriften Medicinsk Vetenskap

This page in English

Omslag Medicinsk Vetenskap nr 4 2016. Illustration Jens Magnusson.Medicinsk Vetenskap är Karolinska Institutets populärvetenskapliga tidning. I Medicinsk Vetenskap kan du läsa om de allra senaste forskningsrönen inom medicin och hälsa - och möta forskarna bakom fynden. Här finns också boktips, fördjupande artiklar, läsarfrågor och mycket mer.

Syftet med Medicinsk Vetenskap är att presentera universitetets aktuella forskning och visa på dess betydelse i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Tidningen kommer ut fyra gånger om året och målgruppen är den medicinskt intresserade allmänheten.

Större delen av läsekretsen nås via prenumerationer men det säljs också lösnummer i ett 60-tal välsorterade Pressbyråer över hela landet. Anställda, studenter och alumner vid KI får tidningen gratis. Upplagan är 26 700. I Arkivet presenteras innehållet i tidigare nummer.

Senaste numret av Medicinsk Vetenskap

Nr 4 2016

Nyfiken på mens

Välkommen eller inte - mens är en naturlig del av många kvinnors liv. Men för en del innebär den svårare besvär än för andra, en fjärdedel av alla kvinnor besväras till exempel av så rikliga blödningar att det ger dem sänkt livskvalitet. Andra lider av svåra smärtor på grund av endometrios. Medicinsk Vetenskap har frågat forskare hur mens påverkar kvinnors hälsa - och här verkar finnas en del kunskapsluckor.

På djupet: Multipel skleros

Kunskapen kring den neurologiska sjukdomen multipel skleros, MS, har exploderat de senaste 20 åren. Intensiv forskning har lett till att man idag vet mycket mer om risk- och skyddsfaktorer. Den ökade kunskapen har också lett till en ny syn på både förloppet och hur sjukdomen ska behandlas.

Med intresse för munnens bakterier

I vår mun finns flera hundra olika bakteriearter. Det är helt normalt och vi behöver dem där. Men obalans i munfloran kan leda till olika sjukdomar. Hur allt detta hänger ihop intresserar tandläkaren och professorn Georgios Belibasakis.

Läs också:

I fokus barnfetma: ”Det finns inte en metod som funkar för alla”

Tre forskare om patientsamtalet

Perspektiv på antibiotikaresistens

Carola Lidén: ”Äntligen nickelfria mynt!”

Ögonblicket med Volen Ivanov om när han först kom i kontakt med samlarsyndrom

Redaktion

Kommunikationsdirektör

Camilla Magnusson

Telefon: 08-524 863 45
Enhet: Kommunikationsavdelningen
E-post: Camilla.Magnusson@ki.se

Chefredaktör Medicinsk Vetenskap, medicinjournalist

Cecilia Odlind

Telefon: 08-524 861 16
Enhet: Kommunikationsavdelningen
E-post: Cecilia.Odlind@ki.se

Redaktör

Ola Danielsson

Telefon: 08-524 863 46
Enhet: Kommunikationsavdelningen
E-post: ola.danielsson@ki.se

Prenumerera på Medicinsk Vetenskap

Klassuppsättning av Medicinsk Vetenskap

För lärare finns möjligehet att beställa klassuppsättningar av Medicinsk Vetenskap. Läs mer här.

Adressändring

Här kan du anmäla adressändring gällande din prenumeration på Medicinsk Vetenskap.

Betalande prenumerant: Skicka din gamla och din nya adress till: medicinskvetenskap@ki.se eller Medicinsk Vetenskap, Kommunikationsavdelningen, Karolinska Institutet, Berzelius väg 13, 17177 Stockholm.

Medlem i KI Alumni & Friends: Om du har din prenumeration på Medicinsk Vetenskap genom KI Alumni & Friends så adressändrar du själv i nätverket under My Alumni page. Vid frågor kontakta alumni@ki.se.

Student vid Karolinska Institutet: Inför varje utskick används ett nytt utdrag från LADOK som uppdateras en gång per vecka med de ändringar som skett i folkbokföringsuppgifterna hos Skatteverket. Vill du göra en tillfällig adressänding kan du själv göra det direkt i LADOK. Vid problem, kontakta Infopunkten.

Anställd vid Karolinska Institutet: Skicka din gamla och din nya adress vid Karolinska Institutet till: medicinskvetenskap@ki.se.

För annonsörer

Populärvetenskapligt magasin utgivet av Karolinska Institutet, 4 nr/år, TS-distributionsupplaga 26 700. Tidskriften distribueras förutom till alla KI:s studenter, anställda och alumner, även till till media, intresseorganisationer, politiker, andra högskolor, till cirka 1000 prenumeranter (bibliotek, gymnasieskolor, anställda i vården och intresserad allmänhet) samt säljs som lösnummer i drygt 60 välsorterade Pressbyråer över hela landet.

Annonspriser

Annonstyp Pris Format
1/1 omslag 4 36 000 kr 175x228 mm (utfallande 205x228 mm + 5 mm utfall)
1/1 omslag 2 och 3 34 000 kr 175x234 mm (utfallande 205x265 mm + 5 mm utfall)
1/1 sida 29 000 kr 175x234 mm (utfallande 205x265 mm + 5 mm utfall)
1/2 sida liggande 18 000 kr 175x115 mm
1/4 sida stående 11 000 kr 85x115 mm

Utgivningsplan 2017

Nummer Utgivningsvecka Dagar
1-2017 v. 8 22-24/2
2-2017 v. 21 24-26/5
3-2017 v. 38 20-22/9
4-2017 v. 48 29/11-1/12

Teknisk information

Arkoffset. 133-150 linjer/tum. Foton separeras i CMYK, upplösning 300 dpi i skala 1:1. Även tecknade bilder ska vara i CMYK, ej RGB, LAB eller PMS.

Material levereras som högupplöst pdf-fil. Gärna komprimerad i Stuffit eller Zipit. Om endast öppet dokument (Quark Xpress eller Indesign) kan levereras ska alla typsnitt, bilder och ev illustrationer bifogas (detta kan medföra extra debitering).

Annonser ska uppfylla Läkemedelsföreningens regler för läkemedelsinformation. Annonstext bör vara på svenska. Vi förebehåller oss rätten att avvisa annonser.

För frågor, kontakta Jan Nilsson på jan.medicinskvetenskap@telia.com. Maila annonsen till: cecilia.odlind@ki.se och jan.medicinskvetenskap@telia.com.

Försäljningsställen

Sök efter närmaste återförsäljare av Medicinsk Vetenskap.

Engelsk utgåva

Cover Medical Science 2016Varje år ges även en engelskspråkig samlingsutgåva av förra årets bästa artiklar i Medicinsk Vetenskap ut, Medical Science.

Läs en blädderbar pdf av Medical Science 2016

Läs tidigare nummer av den engelska utgåvan av Medicinsk Vetenskap