Nya upptäckter inom diabetes

Published 2011-06-21 00:00. Updated 2013-11-26 10:27

[NYHET 2011-06-21] En ny signalväg som gör den insulinfrisättande betacellen mer känslig för höjt blodsocker har upptäckts av forskare vid Karolinska Institutet. En annan aktuell studie visar på ett möjligt sätt att fördröja sjukdomen genom att motverka ett lipoprotein.

Per-Olof BerggrenFoto: Ulf Sirborn

En ny studie, publicerad i Nature Medicine och utförd av forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi i samarbete med amerikanska forskare, ger ny kunskap om hur betaceller reagerar på höjd blodsockerkoncentration till exempel efter en måltid.

Studien fokuserar på acetylkolin, en signalsubstans som spelar en viktig roll i betacellens funktion. Nerver är ansvariga för frisättningen av substansen i till exempel mus medan det har varit oklart hur det fungerar hos människa. De nya resultaten visar att acetylkolin i människans bukspottskörtel produceras av alfaceller, som också producerar det blodsockerhöjande hormonet glukagon.

- Det faktum att acetylkolin har en viktig roll för effektiv frisättning av insulin vid högt blodsocker och att det nu är klarlagt hur denna substans frisätts i den mänskliga bukspottkörteln gör signalvägen intressant ur ett behandlingsperspektiv, säger Per-Olof Berggren som har lett studien.

För en vecka sedan kom en annan studie, publicerad i PNAS och också den utförd av forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, som visar ett möjligt sätt att fördröja sjukdomen.

Vid typ 1-diabetes är nivåerna av lipoproteinet apolipoprotein CIII (ApoCIII) förhöjda i blod. Forskarna har nu visat i försök på råttor, som utvecklar en form av typ 1-diabetes som är snarlik den som utvecklas hos människa, att Apo CIII är förhöjt innan diabetessjukdomen debuterar och att detta leder till att de insulinproducerande betacellerna dör.

Genom att minska produktionen av ApoCIII med så kallad antisense-behandling kunde forskarna markant fördröja debuten av diabetes, det tog dubbelt så lång tid innan råttan blev sjuk.

Forskarna drar slutsatsen att förhöjda nivåer av ApoCIII är en diabetesframkallande faktor. Genom att tidigt sänka ApoCIII koncentrationen i serum hos individer som löper risk att utveckla typ 1 diabetes, hoppas man kunna fördröja uppkomsten av sjukdomen.

Publikationer:

Rayner Rodriguez-Diaz, Robin Dando, M Caroline Jacques-Silva, Alberto Fachado, Judith Molina, Midhat H Abdulreda,Camillo Ricordi, Stephen D Roper, Per-Olof Berggren & Alejandro Caicedo

Alpha cells secrete acetylcholine as a non-neuronal paracrine signal priming beta cell function in humans

Nature Medicine, online ahead of print 19 June 2011, doi:10.1038/nm.2371

Rebecka Holmberg, Essam Refai, Anders Höög, Rosanne M. Crooke, Mark Graham, Gunilla Olivecrona,Per-Olof Berggren & Lisa Juntti-Berggren

Lowering apolipoprotein CIII delays onset of type 1diabetes

PNAS, online ahead of print 13 June 2011, doi: 10.1073/pnas.1019553108

För frågor, kontakta: