Föreläsningar och seminarier

Seminarium Prof Alexei Verkhratsky: "The role of astrocytes in Alzheimer's disease"

2013-02-1215:00 till 2017-12-1722:49 Geriatriska laboratoriets konferensrum, plan 4. Besökande: Novum plan 5, ingång vid hissar G, campus Huddinge, Flemingsberg

"The role of astrocytes in Alzheimer's disease"

Prof Alexei Verkhratsky

School of Biological Sciences, University of Manchester, UK