Föreläsningar och seminarier

ONKPAT PhD student seminar

2013-11-1212:15 till 2017-12-1114:14 Lecture hall, CCK R8:00, Karolinska universitetssjukhuset

Talare:

Khairul Majumder (Handledare Yvonne Brandberg)

"Brachytherapy and quality of life-randomized studies in prostate cancer patients"

Chairperson:

Hong Xie

Välkomna!