Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Eva Agneskog

2013-01-1413:00 till 2017-12-1806:16 Seminarierum F67, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Titel: Assays for monitoring HIV treatment in low-middle income countries
Enhet: Enheten för infektionssjukdomar och hud

Huvudhandledare

Anders Sönnerborg, Professor, Institutionen för medicin, KI