Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Erica Arverud

2013-09-0916:30 till 2017-12-1106:46 Ortopedklinikens bibliotek, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Effekter av behandling med intemittent pneumatisk ompressionspump. Applikation efter hälseneruptur.

Huvudhandledare: Paul Ackermann