Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Dzana Sudic Hukic

2013-11-1514:00 till 2017-12-1304:39 CMM, VIP L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Genetic association studies of symptoms, comorbidity and outcome in bipolar disorder and schizophrenia

Huvudhandledare: Urban Ösby

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi