Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Carl Montán

2013-09-2713:00 till 2017-12-1108:52 Konferensrummet, Kärlkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Blödning vid kärlkirurgisk intervention

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi