Föreläsningar och seminarier

Existentiella frågor i livets slutskede

2013-04-2215:30 Tomtebodavägen 18 A, biblioteket plan 3

Mats Rydinger håller seminarium om existentiella frågor i livets slutskede.