Disputationer

Dissertation: Marina Franck

2013-02-2209:30 till 2017-12-1602:38 Samuelssonsalen, Scheeles väg 2, Karolinska Institutet, Solna.

Title: Genetic control of sensory neuron diversification