Disputationer

Disputation - Joanna Tingström

2013-06-0509:00 till 2017-12-1817:50 Föreläsningssalen på Centrum för Molekylär Medicin (CMM) L8:00

Pregnancy in Ro/SSA positive women.

Huvudhandledare

Professor Marie Wahren Herlenius

Opponent

Professor Ingela Rådestad.