Disputationer

Disputation: Helén Olsson (HK08)

2013-09-0610:30 till 2017-12-1507:35 Mittuniversitetet

Att minska risken för våld och att främja återhämtning i den rättspsykiatriska vården
- Patienters och personalens erfarenheter av vägen mot återhämtning.