Disputationer

Disputation: Cristina Volpe

2013-11-0809:00 till 2017-12-1204:00 Thoraxaulan, Thorax N2:U1, Karolinska University Hospital, Solna

Primary aldosteronism. Studies on screening, outcome of adrenalectomy and functional pathology

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi