Disputationer

Disputation - Amanda Skog

2013-05-0809:00 till 2017-12-1715:06 Föreläsningssalen på Centrum för Molekylär Medicin (CMM) L8:00

Being born with congenital heart block  Risk factors, growth and development.

Huvudhandledare

Professor Marie Wahren Herlenius

Opponent

Docent Rolando Cimaz