Föreläsningar och seminarier

CCK Friday Seminar: Professor Viktor Umansky

2013-09-0612:30 till 2017-12-1203:53 Lecture hall, CCK R8:00, Karolinska University Hospital

"Immunosuppression induced by tumor and host cells in the tumor microenvironment and its neutralization".

Speaker:

Professor Viktor Umansky, DKFZ, Heidelberg, Germany

Host: Rolf Kiessling

Welcome!