Fakturaadress vid KI

Published 2008-11-18 00:00. Updated 2013-11-26 10:27

Enligt regeringsbeslut från december 2006 skall alla statliga myndigheter senast den 1 juli 2008 ha infört elektronisk fakturahantering (EFH). Detta har påverkat KIs rutiner för beställningar och inköp på följande sätt:

  • Karolinska Institutet har infört en gemensam adress för alla inkommande fakturor
  • En personlig referens skall alltid uppges vid varje beställning alternativt inköp