Etikrådets uppdrag ses över

Published 2016-03-05 16:23. Updated 2016-03-05 16:33This page in English

I går hade vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright och universitetsdirektören Per Bengtsson ett möte med Etikrådet vid KI. Bakgrunden är att det finns ett behov av att tydliggöra och revitalisera arbetet med de forskningsetiska frågorna vid KI efter den senaste tidens händelser.

Uppdraget till rådet ska därför ses över och eventuellt utvidgas. När det nya uppdraget är definierat ska vi ta ställning till vilka kompetenser som kommer att behövas.

– Karolinska Institutet är ett universitet där de etiska frågorna ska stå i centrum. Den senaste tidens händelser har visat på vikten av KI:s arbete med etiska frågor och vår värdegrund, säger Karin Dahlman-Wright.

Vem som ska leda arbete med att se över Etikrådets uppdrag kommer att vara klart inom ett par veckor och ett reviderat uppdrag för Etikrådet beräknas vara klart före sommaren.

I anslutning till att det nya rådet ska bemannas kommer rådets nuvarande medlemmar att tillfrågas om de eventuellt står till förfogande i en framtida organisation för etiska frågor vid KI.

Länkar

EtikGranskning