NyheterForskning

Endogena retrovirus kan ha betydelse för immunförsvaret

Published 2014-12-18 20:01. Updated 2014-12-19 09:57This page in English

En ny studie i Science, där forskare från Karolinska Institutet deltagit, visar att retrovirus inte enbart är skadliga för oss människor. Enligt resultaten kan så kallade endogena retrovirus, som sedan miljontals år blivit en del av vår arvsmassa, spela en viktig roll i kroppens immunförsvar mot vanligt förekommande bakterier och virus.

Retrovirus är mest kända för att orsaka smittsamma sjukdomar som AIDS och i vissa fall cancer. Endogena retrovirus är delar av mycket gamla retrovirus som byggdes in i värdorganismers arvsmassa för miljoner år sedan och som därefter blivit bestående. Dessa genetiska element orsakar inte infektion och det har varit oklart om de har någon funktion alls.

Forskare från UT Southwestern Medical Center i USA och Karolinska Institutet visar nu i en artikel som publiceras i tidskriften Science att delar av endogena retrovirus behövs för att framkalla effektiva antikroppssvar mot en viss typ av främmande antigen, så kallade typ II T cells-oberoende antigen från bakterier och virus. Forskarna fann att när B celler aktiveras av denna typ av antigen stimuleras gentranskription från endogena retroviruselement och att detta RNA sedan omvandlas till DNA av ett enzym som kallas omvänt transkriptas.

Blockerar omvänt transkriptas

Retrovirala RNA- och DNA-molekyler känns igen av intracellulära sensorer som kallas RIG-I och cGAS, vilket aktiverar B-cellen att producera antikroppar. Genom att använda möss som saknar dessa signaleringsvägar, samt läkemedel som blockerar omvänt transkriptas, kunde forskarna se att dessa signaler krävdes för att framkalla ett effektivt antikroppssvar mot T-cellsoberoende antigen.

– Våra resultat pekar på en möjlig anledning till varför endogena retrovirus selekterats att finnas kvar i vår arvsmassa som kan ha gynnat vår utveckling genom att ge oss ett starkare immunförsvar, säger Gunilla Karlsson Hedestam, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi, Karolinska Institutet och en av forskarna bakom studien.

Forskningsledare för det aktuella arbetet har varit professor Bruce Beutler, chef för UT Southwestern Center for the Genetics of Host Defense och mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2011. Forskningen har finansierats genom anslag från amerikanska NIH och donationer från Lyda Hill Foundation samt Kent and JoAnn Foster Family Foundation.

Publikation

MAVS, cGAS, and endogenous retroviruses in T-independent B cell responses
Ming Zeng, Zeping Hu, Xiaolei Shi, Xiaohong Li, Xiaoming Zhan, Xiao-Dong Li, JianhuiWang, Jin Huk Choi, Kwan-wenWang, Tiana Purrington, Miao Tang, Maggy Fina, Ralph J. De Berardinis, Eva Marie Y. Moresco, Gabriel Pedersen, Gerald M. McInerney, Gunilla B. Karlsson Hedestam, Zhijian J. Chen, Bruce Beutler
Science online 18 December 2014, doi: 10.1126/science.1257780

GenetikImmunologiVirologi