NyheterForskning

Artikel om transplanterad matstrupe dras tillbaka

Publicerat 2017-03-21 17:01. Uppdaterat 2017-04-26 20:24This page in English

Den 21 mars 2017 drogs artikeln “Experimental orthotopic transplantation of a tissue-engineered oesophagus in rats” av Sjöqvist S, et al, publicerad i Nature Communications, tillbaka av författarna, med hänvisning till tekniska brister som framkommit i granskningar av artikeln.

Nature Communications började granska ärendet efter att Karolinska Institutet i höstas inledde en utredning om misstänkt oredlighet i forskning och begärde ett yttrande över artikeln från expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. Enligt expertgruppens yttrande den 6 september 2016 har Paolo Macchiarini, i egenskap av artikelns huvudförfattare, gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet genom att ha vilselett både i sin presentation och i sin tolkning och beskrivning av resultaten. Rådata som ligger till grund för de resultat som presenteras i artikeln har inte heller lämnats ut i sin helhet, enligt expertgruppen. Den 20 december tog KI:s vikarierande rektor beslutet att fälla artikeln för oredlighet i forskning och KI meddelade då även Nature Communications om beslutet. 

Den aktuella artikeln är en av de totalt sju vetenskapliga artiklar som 2014 anmäldes för misstänkt oredlighet i forskning och utreddes av KI:s tidigare ledning som i augusti 2015 friade artikelförfattarna från oredlighet i forskning, även om viss kritik riktades mot artikeln. En ny granskning inleddes i februari 2016 efter att nya avslöjanden om Paolo Macchiarini bland annat lett till att KI:s dåvarande rektor avgick.

Publikation:  ”Experimental orthotopic transplantation of a tissue-engineered oesophagus in rats”, Sebastian Sjöqvist, Philipp Jungebluth, Mei Ling Lim, Johannes C. Haag, Ylva Gustafsson, Greg Lemon, Silvia Baiguera, Miguel Angel Burguillos, Costantino Del Gaudio, Alexander Sotnichenko, Karolina Kublickiene, Henrik Ullman, Heike Kielstein, Peter Damberg, Alessandra Bianco, Rainer Heuchel, Ying Zhao, Domenico Ribatti, Cristián Ibarra, Bertrand Joseph, Doris A. Taylor & Paolo Macchiarini, Nature Communications, 15 april 2014, doi:10.1038/ncomms4562.

Länkar

EtikGranskning