Utbildning vid sektionen för omvårdnad

This page in English

Sektionen för omvårdnad bedriver grundutbildning för sjuksköterskor samt specialistutbildningar. Vi har även magisterkurser, fristående kurser och forskarutbildning.

Sektionen för omvårdnad ger övervägande delen av kurserna på grund- och avancerad nivå. Årligen finns drygt 900 studenter i sjuksköterskeprogrammet varav 120 studenter går sin teoretiska utbildning på distans. Inom utbildningen på avancerad nivå (magister) går årligen 600 studenter inom tio specialistutbildningar. Nästan hälften av utbildningen på sjuksköterskeprogrammet är förlagd till verksamhets integrerat lärande (VIL) och våra kliniska utbildningsplatser finns inom hälso- och sjukvård i Stockholms läns landsting (SLL) samt inom kommunernas ansvar för vård och omsorg. I ett samarbete mellan KI och SLL finns flera Akademiska vårdcentraler (AVC) där utbildning och forskning bedrivs i nära samverkan. Vidare erbjuds studenter och lärare internationelltutbyte. 

Våra utbildningar har forskningsanknytning och baseras på ett gediget arbete med digitala miljöer och som utgår från den modernaste pedagogiken, vilket möjliggör ett studentcentrerat lärande och flexibla studier för våra studenter. En annan viktig del är att olika ämnen integreras och att flertalet av våra moment inom utbildningen är interprofessionella.

Sektionens mål är att alla studenter som examineras vid Karolinska Institutet har kunskap om huvudområdet omvårdnad, kliniska färdigheter och vetenskapligt förhållningssätt som krävs för att kunna arbeta evidensbaserat samt i team, som gör just sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor från Karolinska Institutet attraktiva för olika vårdgivare.

Information för dig som vill bli student

Mer övergripande studentinformation för studenter på Karolinska Institutet finner du på sida "Hitta din utbildning vid KI"

Läs mer om sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen.

 

Information till dig som är student vid KI

Aktuell information om våra utbildningar

Som student hos oss kan du behöva komma åt information om kurser, praktikplatser, allmänna dokument och blanketter.

Läs mer om hur Sjuksköterskeprogrammet är uppbyggt idag, på läroplattformen Ping pong.
Läs mer om hur Specialistsjuksköterskeprogrammen är uppbyggda idag, på Ping pong.

Fristående kurser samt magister/masterprogram 

Utbytesstudier

Inom sjuksköterskeprogrammet finns stora möjligheter för dig att förlägga en period av utbildningen utomlands. Att utföra din verksamhetsförlagda utbildning eller genomföra en teoretisk kurs i ett annat land är något som ger andra erfarenheter. Att få uppleva en annan kultur från insidan är utvecklande, intressant och lärorikt, även om allt inte alltid blir som man tänkt sig.

Studera utomlands innebär inte bara att förkovra sig akademiskt utan det ger också insikter och erfarenheter du kommer att ha nytta av i ditt framtida yrkeslivet såväl som privatliv. Det ger dig också möjlighet att få många intressanta kontakter och kanske vänner för livet.

Funderar du på att åka utomlands är det viktigt att du tänker igenom hur du tacklar oförutsedda händelser. En utbytesstudent behöver vara utrustad med bland annat ödmjukhet, initiativförmåga samt vara flexibel.

Mer information om utbytesstudier på courses  

Distansutbildning

Karolinska Institutet bedriver sjuksköterskeprogrammet som modifierad distansutbildning med Stockholm som kursort och Visby som studieort.

Karolinska Institutets sjuksköterskeprogram är en modifierade distansutbildning vilket innebär en kombination av självstudier, träffar på studieorten och kursorten, diskussioner via nätet etc.

Studierna är IT baserade och bedrivs till stor del via dataplattformen Ping Pong. Det betyder att ni arbetar över Internet mot Karolinska Institutets webbplats. För att klara av att ta del av kursens innehåll behövs dator med Internetuppkoppling samt grundläggande datorvana t ex. för att hantera ordbehandlingsprogrammet Word, Internet och e-post. Under utbildningen förekommer även e-möten (adobe connect).

Mer information om modifierad distansutbildning på courses 

Forskarutbildning

Vid sektionen är ett 20-tal doktorander registrerade.

Återkommande kurser på forskarnivå är följande:

  • #1873 Livskvalitet som utfallsmått i vårdforskning 3,0 hp

Alla forskarutbildningskurser utannonseras på, och söks via, KIs Kurskatalog omkring den 15 oktober för kurser på VT, och 15 april för kurser på HT.

Kontakt  

Utbildningsadministratörer

Utbildningsadministratörerna ansvar för olika kurser, inriktningar och terminer. För information gällande vilken administratör du bör kontakta i första hand, se kontaktuppgifter för den kurs ärendet gäller i kurswebben.  

Utbildningsadministratör

Christopher Waldron

Telefon: 08-524 860 27
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: christopher.waldron@ki.se

Utbildningsadministratör

Johanna Törnqvist

Telefon: 08-524 838 99
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: Johanna.Tornqvist@ki.se

Utbildningsadministratör

Mattias Landelius

Telefon: 08-524 837 21
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: mattias.landelius@ki.se

Utbildningsadministratör

Ulla Viitala

Telefon: 08-524 839 99
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: Ulla.Viitala@ki.se

Utbildningsadministratör

Anna Malmborg

Telefon: 08-524 837 65
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: anna.malmborg@ki.se

VFU-Handläggare

Utbildningshandläggare

Elisabeth Asplund

Telefon: 08-524 836 21
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: elisabeth.asplund@ki.se

Utbildningshandläggare

Linda Rydmell

Telefon: 08-524 839 78
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: linda.rydmell@ki.se

Utbildningshandläggare

Charlotte Gustafsson

Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: charlotte.gustafsson.1@ki.se

OmvårdnadSjuksköterskeprogrammetSpecialistsjuksköterskeprogram