Samverkansgruppen vid NVS

This page in English

I Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) finns de grundläggande reglerna om de fackliga organisationernas medbestämmanderätt på arbetsplatsen. MBL-förhandlingar kan exempelvis handla om verksamhetens planering och utveckling, anställningar, omorganisation, ekonomi och budget samt riktlinjer för personalpolitik.

På en del arbetsplatser har man ersatt MBL-förhandlingar med samverkansgrupper. Medbestämmande- eller samverkansförhandlingar innebär i princip att  arbetsgivaren ska ge de fackliga organisationerna tillfälle att diskutera  och yttra sig om arbetsgivarens förslag innan besluten fattas. Samverkansgruppen vid NVS består av representanter för arbetsgivaren samt för arbetstagarorganisationer.

​Sammanträdestider  HT2016

  • 2016-09-08 kl. 09.00-10.30     Samverkansmöte NVS
  • 2016-10-04 kl. 13.00-14.30     Samverkansmöte NVS
  • 2016-11-03 kl. 09.00-10.30     Samverkansmöte NVS
  • 2016-12-01 kl. 09.00-10.30     Samverkansmöte NVS

Representanter för arbetsgivaren

Prefekt

Maria Eriksdotter

Telefon: 08-524 864 79
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: Maria.Eriksdotter@ki.se

Administrativ chef

Ulla Cronfalk-Hernlund

Telefon: 08-524 868 18
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: Ulla.Cronfalk-Hernlund@ki.se

Ekonomicontroller

Caroline Kåhre

Telefon: 08-524 868 36
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: caroline.kahre@ki.se

Representanter för arbetstagarorganisationerna

SACO

Universitetslektor

Mathilde Hedlund Lindberg

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Mathilde.Hedlund-Lindberg@ki.se

Ekonomihandläggare

Eva Wichert

Telefon: 08-524 868 53
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: eva.wichert@ki.se

SEKO

Biblioteksassistent

Henry Wölling

Telefon: 08-524 840 80
Enhet: Administration
E-post: Henry.Wolling@ki.se

Intendent

Vivan Söderlund

Telefon: 08-524 839 96
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: Vivan.Soderlund@ki.se

ST-OFR

Administratör

Carina Dahlin

Telefon: 08-524 836 92
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: Carina.Dahlin@ki.se

Laboratoriesamordnare

Carina Eklund

Telefon: 08-585 826 65
Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: carina.eklund@ki.se

Övriga

Administratör

Asnate Maddalo

Telefon: 08-524 868 19
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: asnate.maddalo@ki.se

Länkar

Organisation