Porträtt av professorer vid NVS

This page in English

Vid Karolinska Institutet finns över 350 professorer, varav 32 professorer var anställda vid institutionen NVS år 2013.

Under 2014 är följande 41 professorer anställda eller anknutna till NVS:

Adjungerade, affilierade professorer och gästprofessorer 

Fugl-Meyer ​Kerstin S. - socialt arbete

Lökk Johan - geriatrik

Sandman Per-Olof - omvårdnad

Wimo Anders - geriatrisk allmänmedicin

Professorer

Agréus Lars - allmänmedicinsk gastroenterologi

Borell Lena - arbetsterapi

Bäckman Lars - kognitiv neurovetenskap

Ekman Sirkka-Liisa - omvårdnad

Emami Azita - omvårdnad

Eriksdotter Maria - geriatrik

Fastbom Johan -  geriatrisk farmakologi

Fratiglioni Laura  -  i medicinsk epidemiologi

Fritzell Johan - socialgerontologi

Graff Caroline - genetisk demensforskning

Johansson Janne - biologisk demensforskning

Josephsson Staffan - arbetsterapi

Kivipelto Miia - klinisk geriatrisk epidemiologi

Langius-Eklöf Ann - omvårdnad

Lövdén Martin - kognitiv neurovetenskap

Mattsson Eva - sjukgymnastik

Mohammed Abdul

Nilsson Gunnar - allmänmedicin

Nilsson Wikmar Lena - Fysioterapi

Nordberg Agneta- klinisk neurovetenskap

Nygård Louise - arbetsterapi

Opava Christina H. - sjukgymnastik

Parker Marti - geriatrisk epidemiologi

Schultzberg Marianne - klinisk neurovetenskap

Seiger Åke - geriatrik

Strender Lars-Erik - allmänmedicin

Ståhle Agneta - sjukgymnastik

Sundquist Kristina - allmänmedicin

Tham Kerstin - arbetsterapi

von Koch Lena - hälso- och sjukvårdsforskning

Wahlund Lars-Olof - geriatrik

Wengström Yvonne - omvårdnad

Widén Holmqvist Lotta - sjukgymnastik

Nilsson Wikmar Lena - fysioterapi med inriktning utbildning

Wändell Per - allmänmedicin

Årsland Dag - klinisk demensforskning

Professor senior

Harms-Ringdahl Karin - sjukgymnastik

Nilsson Lars-Göran - psykologi

Södersten Per - neuroendokrinologisk beteendeforskning

Thorslund Mats - socialgerontologi

Winblad Bengt - geriatrik

Professor