Organisation och verksamhetsbeskrivning - NVS

This page in English

Verksamhet

Institutionen neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) har en omfattande och komplex verksamhet med en stor och mångfacetterad utbildningsverksamhet och en omfattande preklinisk och klinisk forskningsverksamhet som är translationell i karaktären, särskilt inom äldreområdet. NVS har även ett stort ansvar för akademiseringen av stora verksamhetsområden i Stockholms akademiska sjukvårdssystem; i första hand inom primärvård, geriatrik och äldreomsorg, samt rehabilitering.

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle är en av de största institutionerna vid Karolinska Institutet. Verksamheten består av grundutbildning för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, vissa moment inom läkar- och psykologprogrammen, forskarutbildning och forskning.

Ladda ner ett informationsblad (1 A4-sida) om NVS.

Ladda ner en Powerpointpresentation om NVS.

Läs mer om forskningen vid NVS i Scientific report 2008-2010 (på engelska).

Länkar till institutionens verksamhetsplan 2015 och verksamhetsberättelse 2014 och finns längst ner på denna sida.

Organisation

NVS ledningsgrupp består av prefekt, stf prefekter, administrativ chef, grundutbildningsansvarig samt ekonomicontroller. Prefekten, i nära samarbete med institutionsrådet, ansvarar för långsiktiga strategiska åtaganden, såsom rekrytering av framstående forskare och framtida ledare, som passar in i institutionens profilområden. 

 

Enheter

Institutionen är uppbyggd av 11 sektioner med närmare 50 forskargrupper, som leds av var sin sektionschef samt två core faciliteter är anknutna till institutionen. Vissa sektioner bedriver nästan uteslutande forskning och forskarutbildning. Några sektioner har däremot övervägande utbildningsverksamhet medan flertalet sektioner bedriver både forskning och utbildning. De olika forskargrupperna presenteras under respektive sektions hemsida. Dessutom har ett forskarutbildningprogram, fem forskarskolor samt strategiska forskningsprogram och fem centrumbildningar NVS som sin värdinstitution..

Vision

NVS' vision är att, genom forskning och utbildning, utveckla och implementera kunskap som kan bidra till människors hälsa och välbefinnande. Institutionen bidrar med utveckling av kunskap inom områdena allmänmedicin, geriatrik och åldrande samt vårdvetenskap. Respektive område har som mål att utveckla kunskap som är högt värderad såväl nationellt som internationellt. Vår övergripande inriktning i forskningen är att den är translationell i karaktären (från ”cell till samhälle”) och kan implementeras i hälso- och sjukvården. Vår utbildning är internationellt gångbar och uppfyller samhällets förväntningar och behov samt håller en mycket hög akademisk nivå som ger akademiska examina på grund- avancerad och forskarnivå. 

Karta över campus Huddinge.

Länkar

Organisation