Omvårdnad av äldre

This page in English

Forskargruppens ledare

Universitetslektor/sjuksköterska

Anne-Marie Boström

Telefon: 08-524 839 19
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Anne-Marie.Bostrom@ki.se

Forskningsområde

 

Aktuella projekt

SWENIS

Projektledare David Edvardsson och PO Sandman

Projektstart 2013

Studien syftar till att beskriva faktorer som befrämjar eller motverkar utvecklingen av en personccenterad omvårdnad av personer med demenssjukdom. Ett nationellt sample omfattande 600 särskilda boenden studeras med syfte att förstå individuella (boende, personal), organisatoriska och miljömässiga faktorers betydelse.

Äldre i AC län

Projektledare PO Sandman

Projektstart 1975

Äldre i AC län är en kohortstudie där äldre personer i särskilda boenden beskrivits med avseende på en mängd olika omvårdnadsdata, främst förmåga att klara grundläggande behov. Studien syftar till att göra jämförelser över tid beaktande ekonomiska, ideologiska och demografiska förändringar i länet.

Trivsel

Projektledare Ådel Bergland

Projektstart 2011

Ådel Berglands teori omkring fenomenet trivsel, som det kan beskrivas och förstås om sjukhemsmiljö är utgångspunkt för utvecklandet av ett nytt instrument. Studier med syfte att mäta instrumentets psykometriska kvalitéer pågår.

Stureby – ett akademiskt äldreboende

Projektledare Lena Borell och PO Sandman

Projektstart 2010

Syftet med projektet är att beskriva effekter och betydelse för boende, närstående och personal när Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg implementeras. Projektet har en aktionsforskningsdesign men också före/eftermätningar vad gäller studier av effekter.       

Utvärdering av metoder för att förbättra nutritionsstatus hos äldre på ett veteransjukhem i Edmonton, Alberta, Kanada

Projektledare     AM Boström

Projektstart        2008    

Kartläggning av nutritions status bland äldre veteraner på ett sjukhem i Edmonton med uppföljning efter en intervention.       

Förbättringsarbete på en geriatrisk klinik grundat på centrala aspekter för en god interprofessionell lärmiljö identifierad ur studenters, handledares och ledningens perspektiv.

Projektledare  AM Boström

Projektstart     2011    

 Studien syftar till att beskriva lärmiljö på en geriatrisk klinik samt chefers, vårdpersonal och studenters tillämpning av evidensbaserad vård (EBV) och deras självskattade förmåga att tillämpa denna process, samt undersöka vilka faktorer som har betydelse för lärmiljö och tillämpning av EBV.

Hemmastaddhet för kvinnor och män over 85 år

Projektledare     Joakim Öhlén

Projektstart        2013    

Övergripande syfte är att utveckla kliniska interventioner för att främja hemmastaddhet för äldre personer i livets slutskede samt metoder för att mäta hemmastaddhet inom palliativa vårdformer. Ett särskilt mål är att utvecklingen skall ha relevans för de allra äldsta, vilket här definieras till personer 85 år och äldre. 

 

Gruppmedlemmar

Namn Titel Email
     
     
     
PO Sandman Professor  per-olof.sandman@ki.se
Anne-Marie Boström  Docent, Universitetslektor anne-marie.bostrom@ki.se

 

Publikationer

2011 - 2012 - 2013

Forsberg KA, Björkman T, Sandlund, M, Sandman PO. Meanings of participating in a life style programme for persons with psychiatric disabilities. Scand J Caring Sci Jun; 25(2), 357-64, 2011

Enarsson P, Sandman PO, Hellzén O. ”They can do whatever they want”: Meanings of receiving psychiatric care based on a common staff approach. Int J Qual Stud Health Well-being.  Int J Qual Stud Health Well-being 6(1), 1-11,.2011

Lövheim H, Gustafson Y, Karlsson S, Sandman PO.  Comparison of behavioral and psychological symptoms of dementia and psychotropic drug treatments among old people in geriatric care in 2000 and 2007. Int Psychogeriatrics 23:10,1616–1622, 2011

Edvardsson D, Sandman PO, Rasmussen. Forecasting the ward climate; a study from a dementia care unit. Journal of Clinical Nursing 21 (7-8), 1136-1144, 2012

Sjögren K, Lindqvist M, Sandman PO, Zingmark K, Edvardsson D. Psychometric evaluation of the Swedish version of the Person-Centered Care Assessment Tool (P-CAT). Int Psychogeriatrics 24 (3), 406-415, 2012.

Pellfolk T, Lövheim H, Sandman PO, Gustafsson Y, Karlsson S. Physical restraint use in geriatric care in Sweden between 2000 and 2007. Int Psychogeriatrics 24:7,1144–1152, 2012.

2011

Boström AM, Van Soest D, Kolewaski B, Milke DL, Estabrooks CA. Nutrition status among residents living in a veterans long-term care facility in western Canada: A pilot study. The Journal for the American Medical Directors Association 2011, 12(3); 217-25. PMID 21333925 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21333925

Estabrooks CA, Morgan DG, Squires JE, Boström AM, Slaughter SE, Cummings GG, Norton PG. The care unit in nursing home research: Evidence in support of a definition. BMC Medical Research Methodology 2011,11;46. PMID 21492456 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21492456

Squires JE, Hutchinson AM, Boström AM, Jerkes HM, Cobban SE, Estabrooks CA. To what extent do nurses use research in clinical practice? A systematic review. Implementation Science 2011, 6:21. PMID 21414206 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21414206

2012

Sales AE, Boström AM, Bucknall T, Draper KZ, Fraser K, Schalm C, Warren S. The use of data for process and quality improvement in long term care and home care: A systematic review of the literature. The Journal of the American Medical Directors Association 2012, 13(2):103-13. PMID 21450243 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21450243

Boström AM, Slaughter SE, Chojecki D, Estabrooks CA. What do we know about translation science in elder care? A scoping review. The Journal of the American Medical Directors Association 2012, 13(3):210-9. PMID 21450230 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21450230

Boström AM, Squires JE, Mitchell A, Sales AE, Estabrooks CA. Workplace aggression experienced by frontline staff in dementia care. Journal of Clinical Nursing 2012, 21(9-10):1453-65. PMID 22151034 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22151034

Wallin L, Boström AM, Gustavsson JP. Capability beliefs of evidence-based practice skills among nurses are associated with application of evidence based practice and research use in daily practice: A validation of a new measure. Worldviews on Evidence-Based Nursing 2012, 9(3):139-48. PMID 22458331 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22458331

Rudman A, Gustavsson P, Ehrenberg A, Boström AM, Wallin L. Registered nurses’ evidence-based practice: A longitudinal study of the first five years after graduation. International Journal of Nursing Studies 2012, 49(12):1494-504. PMID 22846588 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22846588

Boström AM, Cranley LA, Hutchinson AM, Cummings GG, Norton PG, Estabrooks CA. Nursing home administrators’ perspectives on a study feedback report: A cross sectional survey. Implementation Science 2012, 7:88. PMID 22974461 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22974461

Hutchinson AM, Batra-Garga N, Cranley LA, Boström AM, Cummings GG, Norton PG, Estabrooks CA. Feedback reporting of survey data to healthcare aides. Implementation Science 2012, 7:89. PMID 22974485 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22974485

Parke B, Hunter KF, Boström AM, Chambers C, Manraj C. Identifying Modifiable Factors to Improve Quality for Older Adults in Hospitals: A Scoping Review. International Journal of Older People Nursing 2012 Oct 16. [Epub ahead of print] PMID 23067226 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23067226

Squires JE, Hutchinson AM, Boström AM, Deis K, Norton PG, Cummings GG, Estabrooks CA. A quality control program for computer-assisted personal interviews. Nursing Research and Practice, 2012, 2012:303816. PMID 23304481

Boström AM, Wallin L, Estabrooks CA, Nilsson Kajermo K. Commentary on Brown CE, Ecoff L, Kim SC, Wickline MA, Rose B, Klimpel K & Glaser D. (2010) Multi-institutional study of barriers to research utilization and evidence-based practice among hospital nurses. Journal of Clinical Nursing 19, 1944-1951. Journal of Clinical Nursing 2012, 21(19-20):2995-6 PMID 22985325 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22985325

McGilton K, Chu C, Heath H, Moghabghab R, Boscart V, Boström AM, MacKenzie-Green B, Mueller C,  Bowers B. Moving the Agenda Forward: A person centered approach framework in long-term care. International Journal of Older People Nursing, 2012, 7(4):303-9. PMID 23164252 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23164252

Boström AM, Van Soest D, Faulder D, Kolewaski B, Milke DL, Estabrooks CA. A two year follow up of nutrition status among veterans in a nursing home setting: The impact on mortality. Journal of the American Medical Directors Association, 2012, 13(3):B20

2013

Henriksson C, Boström AM, Wiklund I. What effect does breast feeding have on celiac disease? A systematic review update. The Journal of Evidence-Based Medicine 2013 Jun;18(3):98-103 PMID 22864373 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22864373

Inge Lampa E, Åsander J, Södergren U, Boström AM. Sjuksköterskors rapportering av läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket. En kartläggnings-studie inom äldreomsorgen i en svensk kommun. (Reporting of adverse drug reactions by nurses to the Medical Products Agency. A survey within eldercare in a Swedish municipality). Vård i Norden 2013, 33(2):34-37.

O’Rourke HM, Fraser K, Boström AM, Baylon MB, Sales AE. Regulated provider perceptions of feedback reports. Journal of Nursing Management, 2013, Nov;21(8):1016-25  PMID: 24015973 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24015973

Fraser K, O’Rourke HM, Baylon MB, Boström AM, Sales AE. Unregulated Provider Perceptions of Audit and Feedback Reports. BMC Geriatrics 2013 Feb 13;13(1):15. PMID: 23402382 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23402382

Boström AM, Rudman A, Ehrenberg A, Gustavsson JP, Wallin L. Factors associated with evidence-based practice among registered nurses in Sweden: a national cross-sectional study. BMC Health Services Research, 2013 13(1):165. PMID: 23642173. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23642173

Ehrlich K, Boström AM, Mazaheri M, Heikkiilä K, Emami A. Family caregivers’ assessments of caring for a relative with dementia: a comparison of urban and rural areas. Accepted by International Journal of Older People Nursing, Oct 29, 2013.

Fattah K.N. and Kabir Z.N. No Place is Safe: Child sexual abuse in Rural Bangladesh. Journal of Child Sexual Abuse. (2013) 22: 901-914

Tavallali A.G., Kabir Z.N., Jirwe M. Ethnic Swedish parents’ experiences of minority ethnic nurses’ cultural competence in Swedish pediatric care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2013, doi: 10.1111/scs.12051.

Edhborg M., Hogg B., Nasreen H-E., Kabir Z.N. Impact of perinatal depressive symptoms and infant’s sex on mother-infant interaction among rural Bangladeshi women. Health. 5 (2): Feb 2013, DOI: 10.4236/health.2013.52032.

Nasreen H-E., Kabir Z.N., Forsell Y., Edhborg M.Impact of maternal
depressive symptoms and infant temperament on early infant growth and motor
development: Results from a population based study in Bangladesh.
Journal of Affective Disorders.2013, 146: 254-261.

Sternäng O., Hamadani, J., Nilsson L-G., Kabir, Z.N. and Wahlin, Å. A cross-cultural perspective on aging and memory: Comparisons between Bangladesh and Sweden. Accepted in PsyCh Journal.

 

OmvårdnadÅldrande