Om sektionen för omvårdnad

This page in English

Om sektionen

Sektionen för omvårdnad har uppdraget att bedriva forskning och utbildning på grund- avancerad och forskarnivå. Vår verksamhet tar sin utgångspunkt på människans upplevelse och reaktioner på sin livssituation i ohälsa samt att främja hälsa. Personcentrerat vårdande och interprofessionalitet är viktiga begrepp och vi betonar integration mellan forskning, utbildning och klinik.

Sektionen har ca 80 medarbetare, 40 doktorander och ca 70 adjungerade kliniska adjunkter (AKOR).

Sektionen för omvårdnad arbetar med kontinuerligt kvalitetsarbete och följer årligen upp vår verksamhet systematiskt.  Arbetet är organiserat i råd och projekt så att medarbetarna har inflytande och såväl juniora som seniora lärare/forskare är delaktiga i utbildning som forskning.

Sektionsledning

Sektionschef

Professor

Ann Langius-Eklöf

Telefon: 08-524 835 78
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: ann.langius-eklof@ki.se

Stf/ bitr. sektionschef, utbildningsansvarig

Universitetslektor

Marie Iwarzon

Telefon: 08-524 839 04
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Marie.Iwarzon@ki.se

Stf/ bitr. sektionschef, forsknings-och forskarutbildningsansvarig

Professor/sjuksköterska

Yvonne Wengström

Telefon: 08-524 836 83
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Yvonne.Wengstrom@ki.se

Programdirektor för Sjuksköterskeprogrammet

Universitetslektor

Eva Broberger

Telefon: 08-524 838 15
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Eva.Broberger@ki.se

Enhetschef - enhet 1

Universitetsadjunkt

Eva Doukkali

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Eva.Doukkali@ki.se

Enhetschef - enhet 2

Universitetsadjunkt

Kay Sundberg

Telefon: 08-524 835 72
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Kay.Sundberg@ki.se

Ekonomicontroller

Ekonomicontroller

Lina Adham

Telefon: 08-524 838 44
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: lina.adham@ki.se

Sektionsledningsadministratör

Administratör

Annica Karlsson

Telefon: 08-524 839 18
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: annica.karlsson.1@ki.se
 

Intendent

Intendent

Vivan Söderlund

Telefon: 08-524 839 96
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: Vivan.Soderlund@ki.se

Webbredaktör

Administratör

Annica Karlsson

Telefon: 08-524 839 18
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: annica.karlsson.1@ki.se
 

IT-samordnare

Alfred Nyeko

Telefon: 08-524 838 42
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: alfred.nyeko@ki.se

Adresser

Besöksadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för omvårdnad
Alfred Nobels allé 23
141 52 Huddinge

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för omvårdnad
Alfred Nobels allé 23
23 300
141 83 Huddinge

Leveransadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för omvårdnad
Alfred Nobels allé 23B
141 52 Huddinge

Fakturaadress med obligatorisk referenskod (ZZH1xxxxxx)

Karolinska Institutet
Fakturor
Box 23 109
104 35 Stockholm

Ledning