Om sektionen för omvårdnad

This page in English

Om sektionen

Sektionen för omvårdnads verksamhet har sin utgångspunkt i kunskap som främjar hälsa, lindrar lidande, ökar delaktighet och tillgodoser fundamentala vårdbehov. Personcentrerat vårdande och samarbete med andra yrkesgrupper är centralt precis som vår samverkan med olika vårdverksamheter.

Utbildningsverksamheten sker på såväl campus som distans för alla sjuksköterskeprogram på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Forskningsanknytning och interprofessionellt lärande präglar utbildningen. Sektionen har även ett omfattande internationellt studentutbyte. Läs mer

Sektionens forskning är profilerad mot patientsäkerhet samt patienters och närståendes delaktighet i vården. I forskningsmiljön på sektionen bidrar forskare till teoriutveckling av huvudområdet omvårdnad, ökad vårdkvalitet och till sjuksköterskeutbildningarnas forskningsanknytning. Läs mer

Vision

Vår egen vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa genom forskning, utbildning och interprofessionell samverkan med vetenskaplig grund i omvårdnad.

Organisation

Sektionen är organiserad i två enheter och har medarbetare inom utbildning, forskning och administration samt adjungerade kliniska adjunkter i samverkan med vårdverksamheten och anknutna lärare och forskare.

Sektionsledning

Sektionschef

Professor

Ann Langius-Eklöf

Telefon: 08-524 835 78
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: ann.langius-eklof@ki.se

Stf/ bitr. sektionschef, utbildningsansvarig

Universitetslektor

Marie Iwarzon

Telefon: 08-524 839 04
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Marie.Iwarzon@ki.se

Stf/ bitr. sektionschef, forsknings-och forskarutbildningsansvarig

Professor/sjuksköterska

Yvonne Wengström

Telefon: 08-524 836 83
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Yvonne.Wengstrom@ki.se

Enhetschef - Omvårdnad 1

Universitetsadjunkt

Eva Doukkali

Telefon: 08-524 836 08
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Eva.Doukkali@ki.se

Enhetschef - Omvårdnad 2

Universitetsadjunkt

Kay Sundberg

Telefon: 08-524 835 72
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Kay.Sundberg@ki.se

Ekonomicontroller

Ekonomicontroller

Lina Adham

Telefon: 08-524 838 44
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: lina.adham@ki.se

Sektionsledningsadministratör och webbredaktör

Administratör

Annica Karlsson

Telefon: 076-051 98 06
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: annica.karlsson.1@ki.se
 

Medarbetare A-Ö

Adresser

Besöksadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för omvårdnad
Alfred Nobels allé 23
141 52 Huddinge

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för omvårdnad
Alfred Nobels allé 23
23 300
141 83 Huddinge

Leveransadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för omvårdnad
Alfred Nobels allé 23B
141 52 Huddinge

Fakturaadress med obligatorisk referenskod (ZZH1xxxxxx)

Karolinska Institutet
Fakturor
Box 23 109
104 35 Stockholm

Broschyr

Ladda ner broschyr om sektionen för omvårdnad

Ledning