Om sektionen för neurodegeneration

Sjukdomar och skador i hjärna och ryggmärg, och utveckling av nya behandlings metoder i fältet mellan grundforskning och tillämpad forskning är vad vi främst ägnar oss åt i vår forskning. Huvudsakligen är forskningen experimentell-laborativ, men flera av sektionens forskare är också engagerade i kliniska forskningsprojekt.

Att studera degeneration av nervceller i det centrala nervsystemet. Att använda sig av olika sjukdomsmodeller för att utveckla nya behandlingsprinciper. Att utnyttja stamceller för framtida reparation av nervvävnad. Och att studera de inflammatoriska mekanismerna vid skador och sjukdomar i hjärna och ryggmärg. Detta utgör basen i den forskning och forskarutbildning som bedrivs på sektionen.

Vår verksamhet inom forskning och forskarutbildning utgör även en del av Karolinska Universitetssjukhuset - Geriatriska klinikens FoUU-verksamhet

Forskargrupper

När du klickar på namnen så kommer du till respektive forskargrupp där de presenterar sin forskning:

Forskargrupp - Marianne Schultzberg

Forskargrupp - Zhu Jie

Cellterapi - Åkesson och Sundström

Neurorehabilitering - Åke Seiger

Forskarutbildning

Forskarutbildning vid Sektionen för neurodegeneration

Forskarutbildning vid sektionen syftar till att ge studenterna de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att bedriva forskning inom neurovetenskap, speciellt med avseende på neurodegeneration och neurodegenerativa sjukdomar. Utbildningen baseras främst på studentens eget forskningsprojekt, vilket kompletteras med kurser och tydligt specificerade kunskapskrav. I normalfallet krävs 4 års heltidsstudier för att kvalificera sig för doktorstiteln. Utbildningen följer Karolinska Institutets regler för forskarutbildning och den allmänna studieplanen för forskarutbildning inom ämnet medicinsk vetenskap, vilka återfinns på länken nedan.

Information om forskarutbildning, se denna länk.

Det är dessutom obligatoriskt för sektionens forskarstuderande att:

- delta och godkännas i kursen Neurodegenerative Disorders: From Molecule to Treatment (#1516), som ges inom forskarutbildningsprogrammet , se denna länk, Neurosciences.

- genomföra godkänt kunskapsprov i neurovetenskap baserat på boken Principles of Neuroscience (Eds. ER Kandel, JH Schwartz & TM Jessell, Fourth Edition, McGraw-Hill).

Ansökningar för registrering till forskarstudier vid sektionen bedöms av antagningsnämnden (dvs. ledamöter i forskarutbildningskomittén, FoUK) vid institutionen (NVS). Information om aktuella datum för ansökningar till NVS återfinns på länken nedan.

Kurs som ges vid sektionen

Neurodegenerative Disorders: From Molecule to Treatment, #2629.

Kursens målsättning är att ge studenterna insikt om kliniska symtom och förståelse av de cellulära och molekylära mekanismerna för de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna.

 Forskarskola

Forskarskola för kliniker i molekylärmedicin.

Detta forskarutbildningsprogram arrangeras i samverkan mellan Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting (SLL). Syftet är att ge forskningsintresserade kliniska läkare en adekvat forskarutbildning, utformad att motsvara behovet av en ökad och förbättrad translationell forskning. Endast kliniker som är anställda vid SLL är behöriga att söka till denna forskarskola.

Forskarskola i molekylärmedicin för kliniker

Personal A-Ö

Erik Sundström Sektionschef
Maria Roos Administratör
Marianne Schultzberg Professor, stf Sektionschef
Åke Seiger Professor
Ann-Charlott Granholm  Professor
Eirikur Benedikz Docent
Zhu Jie Docent
Elisabet Åkesson Docent
Mircea Oprica Forskare
Erik Hjorth Postdoktor
Eva-Britt Samuelsson Forskningslaborant
Lena Holmberg Laboratorieassistant
Veronica Cortés Toro Forskningsassistent
Elisabet Carlsson Farrelly Forskarstuderande
Raymond Mirasol Forskarstuderande
Per Henrik Vincent Forskarstuderande
Ning Xu Forskarstuderande
Anknuta till sektionen  
Heela Sarlus  
Xiuzhe Wang  
Mingqin Zhu  
Marika Augutis  
Hongliang Zhang   
Claes Hultling  

Adresser

Vi finns på Karolinska Institutet Campus Syd, Huddinge. Våra forskningslokaler ligger i Novum forskningspark, plan 5, och är en del av forskningslaboratorierna vid Geriatriska universitetskliniken, Karolinska-Huddinge. Sektionen för Neurorehabilitering lyder under denna sektion. 

Postadress

Sektionen för neurodegeneration, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, Geriatrik-lab, Novum plan 5, 14186 Stockholm

Besöks-/leveransadress

Sektionen för neurodegeneration, Geriatrik-lab, Novum plan 5, Hälsovägen 7, 14157 Huddinge

Här hittar du oss

Entrén till våra lokaler finns på plan 5 i den bortre vänstra änden av hallen från sjukhuset sett, intill hiss G. Se karta över KI-Syd för att hitta till oss från pendeltåg, KI-pendelbuss eller från sjukhusets parkering.

Faxnummer 08-585 854 70

Forskare

Erik Sundström

Telefon: 08-585 838 87
Enhet: Sektionen för Neurodegeneration
E-post: Erik.Sundstrom@ki.se

Administratör

Maria Roos

Telefon: 08-585 854 17
Enhet: Sektionen för Neurodegeneration
E-post: Maria.Roos@ki.se

Neurologi