Om sektionen för klinisk geriatrik

This page in English

Vid sektionen bedrivs forskning och utbildning av bland annat läkarkandidater. Forskningen är mångfacetterad och sker i nära samarbete med institutioner och kliniker över hela världen. Vi har en del av vår forskning inriktad mot neurodegenerativa sjukdomar, bland annat demenssjukdomar och Parkinsons sjukdom. Forskningen är kliniskt inriktad med tyngdpunkt på diagnostik, prevention och behandling. 

Fokus ligger på forskning med bildgivande metoder, registerstudier, livsstilsfaktorer samt prevention- och behandlingsstudier. Vi har även forskning kring läkemedel och äldre, klinisk nutrition, stroke och strokerehabilitering samt Parkinsons sjukdom. 

Ett nära samarbete med Geriatriska kliniken och Minnesutredningsenheten M51 vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge finns. Verksamheten är multidiciplinär och innefattar medicinsk forskning samt forskning inom specialitéerna psykologi, arbetsterapi och logopedi.

Neo - a new hub of biomedical research

Disputationer vid sektionen årsvis

Eric Westman, universitetslektor/sektionschef

 

Universitetslektor

Eric Westman

Telefon: 073-655 51 79
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Eric.Westman@ki.se

 

Lars-Olof Wahlund, senior professor/bitr sektionschef

 

Professor, senior

Lars-Olof Wahlund

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Lars-Olof.Wahlund@ki.se

 

Anette Kullin Eidehall, sektionsadministratör, webbredaktör

 

Administratör

Anette Eidehall

Telefon: 08-585 854 08
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Anette.Eidehall@ki.se

Susanna Cronfalk, samordnare och aministratör Miia Kivipeltos grupp 

Samordnare

Susanna Cronfalk

Telefon: 08-585 838 85
Enhet: Kivipelto
E-post: susanna.cronfalk@ki.se

Maria Klein, utbildningsadministratör

 

Administratör

Maria Klein

Telefon: 08-585 854 65
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Maria.Klein@ki.se

 

Vi finns på Karolinska institutet, Campus Syd, Huddinge. Våra lokaler ligger i Novum forskningspark invid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.
Besöksadress: Novum plan 5, ingång bredvid G-hissarna, Hälsovägen 7/Blickagången 6.  Faxnr: 08-58585470
Postadress/leveransadress: KI, Inst NVS, sektionen för klinisk geriatrik, 141 57 Huddinge

 

 

 

EU-projekt

N4U

N4U är den andra omgången av FP7 neuGRID (www.neuGRID.eu) och projektet syftar till att  leverera "Google för hjärnavbildning". Tack vare N4U, kommer neuroforskare världen över att erbjudas ett fullt fungerande virtuellt laboratorium för att analysera stora bilddatabaser på personer med neurodegenerativa sjukdomar, algoritmer och verktyg för att utveckla diagnostik och progressionsmarkörer, erbjuda adekvata dataresurser, support och utbildning. Tillgången på imaging-baserade sjukdomsmarkörer (magnetresonans, PET, etc.) är en framgångsfaktor för att utveckla innovativa läkemedelsbehandlingar.

LADIS är en longitudinell studie kring vitsubstansskadornas betydelse för utveckling av olika hjärnsjukdomar såsom demens och stroke. Studien har pågått i över 10 år och resulterat i ett stort antal vetenskapliga artiklar. 

LipiDiDiet är en studie där effekten av Omega-3-fettsyror tillsammans med olika vitaminer och uracilmonofosfat prövas i ett dubbelblint förfarande på tidig Alzheimer. Studietiden är två år och beräknas slutföras 2016. 

Föreningar och nätverk

GeriatrikKlinisk neurovetenskapNeurologiNutrition