Medarbetare vid sektionen för socialt arbete

Sektionsledning

Sektionschef

Kerstin Fugl-Meyer,
socionom, leg psykoterapeut, adjungerad professor i socialt arbete med inriktning mot klinisk sexologi, gästprofessor vis Sunnaas Rehab sjukhus, Oslo
Telefon arbete:
073-625 19 00
E-post:
kerstin.sjogren.fugl‑meyer@ki.se
Adress:
Alfred Nobels Allé 23, D3
23400
141 83 Huddinge

Medarbetare

Mariann Olsson
Socionom, docent, anknuten
E-post: mariann.olsson@ki.se

Ulla Forinder
Socionom, docent, leg psykoterapeut
E-post: ulla.forinder@ki.se

Anna-Lena Birkeland
Socionom, med dr
E-post: anna-lena.birkeland@karolinska.se

Ann-Sofie Åsander
Socionom, med dr
E-post: ann-sofie.asander@karolinska.se

Liisa Hammar
Socionom, med lic
E-post: sirkka-liisa.hammar@karolinska.se

Marie Nilsson
Socionom, med dr
E-post. marie.i.nilsson@ki.se

Lena Anmyr
Socionom, Med. dr
E-post: lena.anmyr@karolinska.se

Mette Bergman
Socionom, fil mag, forskarstuderande
E-post: mette.bergman@ki.se

Maria Flink
Socionom, Med. dr
suppleant i institutinsrådet NVS,
E-post: maria.flink@ki.se

Lill Hultman
Socionom, forskarstuderande
E-post: lill.hultman@ki.se

Tina Lundberg
Socionom, med mag, forskarstuderande
E-post: tina.lundberg@esh.se

Kjerstin Larsson
Socionom, fil dr
E-post: kjerstin.larsson@ki.se

Ansvariga för sektionens VFU (grundnivå) vid Kuratorskliniken 

Sigrid Berggren
Socionom, AKA
E-post: sigrid.berggren@karolinska.se

Diana Lorenz
Socionom, AKA
E-post: diana.lorenz@karolinska.se

Socialt arbete