Klinisk forskning

This page in English

 

En del av sektionens forskning är starkt kliniskt orienterad. Vi bedriver patientnära forskning på äldre patienter och det sker i nära samarbete med Geriatriska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. En stor del av forskningen rör personer med kognitiv svikt och demenssjukdom,   men vi bedriver även forskning om Parkinsons sjukdom och stroke. Dessutom har vi fokus på äldre och läkemedel samt geriatrisk skörhet. 

Forskargruppsledare Maria Eriksdotter

Prefekt

Maria Eriksdotter

Telefon: 08-524 864 79
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: Maria.Eriksdotter@ki.se

Forskarstuderande

Märta Dahlström

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: marta.dahlstrom@ki.se

Anknuten

Helga Eyjolfsdottir

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: helga.eyjolfsdottir@ki.se

Anknuten

Seyed-Mohammad Fereshtehnejad

Telefon: 08-585 893 97
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: sm.fereshtehnejad@ki.se

Postdoc

Sara Garcia-Ptacek

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: sara.garcia-ptacek@ki.se

Forskarstuderande

Azadeh Karami

Telefon: 073-952 82 99
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: azadeh.karami@ki.se

Forskarstuderande

Marianne Reimers Wessberg

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: marianne.reimers.wessberg@ki.se

Forskargruppsledare Miia Kivipelto

Professor

Miia Kivipelto

Telefon: 08-585 801 36
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Miia.Kivipelto@ki.se

Forskarstuderande

Ulrika Akenine

Enhet: Sektionen för neurogeriatrik
E-post: ulrika.akenine@ki.se

Forskningssamordnare

Stefan Borg

Telefon: 073-712 13 37
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: stefan.borg.1@ki.se

Samordnare

Susanna Cronfalk

Telefon: 08-585 838 85
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: susanna.cronfalk@ki.se

Anknuten

Alina Solomon

Telefon: 08-32 76 26
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Alina.Solomon@ki.se

Anknuten

Thomas Storskog

Telefon: 08-585 838 85
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: thomas.storskog@ki.se

Forskningssamordnare

Charlotta Thunborg

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: charlotta.thunborg@ki.se

Forskargruppsledare Johan Lökk

Professor, adj

Johan Lökk

Telefon: 08-585 854 07
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Johan.Lokk@ki.se

Forskarstuderande

Michaela Karlstedt

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Michaela.Karlstedt@ki.se

Forskarstuderande

Reza Salman Roghani

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: reza.salman.roghani@ki.se

Medarbetare

Anknuten

Gunnar Akner

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Gunnar.Akner@ki.se

Forskarstuderande

Victor Bloniecki Kallio

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: victor.bloniecki.kallio@ki.se

Anknuten

Nenad Bogdanovic

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Nenad.Bogdanovic@ki.se

Anknuten

Christel Cornelius

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Christel.Cornelius@ki.se

Anknuten

Milita Crisby

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Milita.Crisby@ki.se

Anknuten

Anne Ekdahl

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: anne.ekdahl@ki.se

Anknuten

Yvonne Freund-Levi

Telefon: 073-684 11 30
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Yvonne.Freund-Levi@ki.se

Anknuten

Vesna Jelic

Telefon: 08-524 872 93
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Vesna.Jelic@ki.se

Anknuten

Inga Klarin

Telefon: 858585449
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Inga.Klarin@ki.se

Forskarstuderande

Amelie Lindh Mazya

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: amelie.lindh.mazya@ki.se

Anknuten

Örjan Skogar

Telefon: 036-32 25 00
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Orjan.Skogar@ki.se

Doktorand, marie curie

Una Smailovic

E-post: una.smailovic@ki.se

Anknuten

Matti Viitanen

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Matti.Viitanen@ki.se

GeriatrikNeurodegenerativa sjukdomar