Institutionsrådet vid NVS

This page in English

Vid varje institution skall enligt rektorsbeslut finnas ett institutionsråd, vilket är rådgivande till institutionsledningen. Prefekten är rådets ordförande.

Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande till prefekten och att utgöra ett forum för dialog, där olika företrädare kan mötas. Institutionsrådet behandlar frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär.

En prefekt måste ta ställning till en rad frågor som berör olika grupperingar inom institutionen. Institutionsrådets arbetsuppgifter är bland annat att bereda ärenden före prefektbeslut. Rådet sammanträder ungefär två gånger per termin. 

Sammanträdestider HT2017

  • 2017-09-05       NVS:s institutionsråd                                             14.00-16.00
  • 2017-11-16       NVS:s institutionsråd                                             09.00-11.00          

Ordförande

Professor/överläkare

Maria Eriksdotter

Telefon: 08-524 864 79
Enhet: Eriksdotter
E-post: Maria.Eriksdotter@ki.se
 

Sekreterare

Samordnare

Petra Helkala

Telefon: 08-524 868 19
Enhet: Administration
E-post: petra.helkala@ki.se

Ledamöter

Administrativ chef Ulla Cronfalk-Hernlund
Adjunkt, ordinarie Cecilia Moberg
Adjunkt, suppleant Charlotte Lüning-Bergsten
Administratör, ordinarie Kathrin Dellblad
Administratör, suppleant Maria Roos
Biomedicinsk analytiker, ordinarie Anna-Karin Lindström
Biomedicinsk analytiker, suppleant Lena Holmberg
Doktorand, ordinarie Anna Marseglia
Doktorand, suppleant Emelie Karlsson
Forskarassistent, ordinarie Marie Kierkegaard
Forskarassistent, suppleant Anna-Karin Welmer
Forskare, ordinarie Susanne Frykman
Forskare, suppleant Taher Darreh-Shori
Kommunikatör Selma Wolofsky
Lektor, ordinarie Anne-Marie Boström
Lektor, suppleant Mari Lundberg
Ombud för lika villkor, ordinarie Homira Behbahani
Ombud för lika villkor, suppleant Shireen Sindi
Personalhandläggare (arbetsmiljöfrågor) Mona Hellstadius
Postdoc, ordinarie Debora Rizzuto
Postdoc, suppleant Marie Nilsson
Professor, ordinarie Jan Johansson
Organisation