Institutionsrådet vid NVS

This page in English

Vid varje institution skall enligt rektorsbeslut finnas ett institutionsråd, vilket är rådgivande till institutionsledningen. Prefekten är rådets ordförande.

Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande till prefekten och att utgöra ett forum för dialog, där olika företrädare kan mötas. Institutionsrådet behandlar frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär.

En prefekt måste ta ställning till en rad frågor som berör olika grupperingar inom institutionen. Institutionsrådets arbetsuppgifter är bland annat att bereda ärenden före prefektbeslut. Rådet sammanträder ungefär två gånger per termin. 

Sammanträdestider VT2017

  • 2017-01-18       Onsdag              14.00-16.00      NVS                    Institutionsråd NVS: extra möte om aktivitetsplan 2017
  • 2017-02-21       Tisdag                14.00-16.00      NVS                    Institutionsråd NVS
  • 2017-05-24       Onsdag              14.00-16.00      NVS                    Institutionsråd NVS

               

Ordförande

Prefekt

Maria Eriksdotter

Telefon: 08-524 864 79
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: Maria.Eriksdotter@ki.se

Sekreterare

Administratör

Asnate Maddalo

Telefon: 08-524 868 19
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: asnate.maddalo@ki.se

Ledamöter

Administrativ chef Ulla Cronfalk-Hernlund
Adjunkt, ordinarie Cecilia Moberg
Adjunkt, suppleant Charlotte Lüning-Bergsten
Administratör, ordinarie Kathrin Dellblad
Administratör, suppleant Maria Roos
Biomedicinsk analytiker Birgitta Wiehager
Biomedicinsk analytiker Lena Holmberg
Controller Caroline Kåhre
Doktorand, ordinarie Anna Marseglia
Doktorand, suppleant Emelie Karlsson
Forskarassistent, ordinarie Marie Kierkegaard
Forskarassistent, suppleant Anna-Karin Welmer
Forskare, ordinarie Susanne Frykman
Forskare, suppleant Taher Darreh-Shori
Kommunikatör Selma Wolofsky
Lektor, ordinarie Anne-Marie Boström
Lektor, suppleant Mari Lundberg
Ombud för lika vilkor, ordinarie Homira Behbahani
Ombud för lika vilkor, suppleant Shireen Sindi
Personalhandläggare (arbetsmiljöfrågor) Mona Hellstadius
Postdoc, ordinarie Debora Rizzuto
Postdoc, suppleant Marie Nilsson
Professor, ordinarie Jan Johansson
Organisation