Hjärnavbildningsforskning

This page in English

Stor vikt läggs vid strukturell och funktionell hjärnavbildning för att förstå de bakomliggande mekanismerna för olika demenssjukdomar, vilket förhoppningsvis kommer leda till bättre diagnostik. Vid sektionen för klinisk geriatrik, bedrivs forskning om de vanligaste demenssjukdomar så som Alzheimers sjukdom (AD), Lewykroppsdemens (DLB), vaskulär demens (VaD), frontotemporal lobs demens (FTD) och demens vid Parkinsons sjukdom (PDD).

Vi har ett starkt fokus på olika magnetisk resonanstomografi (MRI) tekniker, såsom strukturell MRI, funktionell MRI , diffusion tensor imaging (DTI), arterial spin labeling (ASL) och suceptibility  weighted  imaging (SWI). Forskningen bedrivs även på forskning med hjälp av positronemissionstomografi (PET) amyloid och glukos och datortomografi (DT). Olika automatiserad program för bildanalys används (Freesurfer, FSL och SPM etc.), såväl som egenutvecklade program. Vi har också en stark tradition och stor erfarenhet av manuell utlinjering och visuell skattning. Ett starkt fokus läggs också på olika multivariata och maskininlärningstekniker(support vector machines (SVM) och ortogonala PLS (OPLS) etc.) för att analysera de stora mängder data som kommer från de olika teknikerna.
Det är viktigt att använda de senaste teknikerna inom hjärnavbildning för att få en bättre förståelse för de bakomliggande mekanismerna för de olika sjukdomarna, förbättra tidig diagnostik och differentialdiagnos . Dessa metoder måste noggrant valideras i stora forsknings kohorter såsom AddNeuroMed och ADNI samt i en heterogena minnesklinik kohorter och populationsbaserade kohorter.

Forskargruppsledare Eric Westman och Lars-Olof Wahlund

 

Universitetslektor

Eric Westman

Telefon: 073-655 51 79
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Eric.Westman@ki.se
             

 

Professor, senior

Lars-Olof Wahlund

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Lars-Olof.Wahlund@ki.se

Medarbetare

Postdoc

Urban Ekman

Enhet: Westman
E-post: urban.ekman@ki.se

Anknuten

Love Nordin

Telefon: 08-585 859 91
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: love.nordin@ki.se

Doktorand

Farshad Falahati

Enhet: Westman
E-post: farshad.falahati@ki.se

Postdoc

Daniel Ferreira Padilla

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: daniel.ferreira.padilla@ki.se

Anknuten

Xiaozhen Li

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: xiaozhen.li@ki.se

Stipendiat

Alejandra Machado

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: alejandra.machado@ki.se

Forskarstuderande

Gustav Mårtensson

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: gustav.martensson@ki.se

Forskarstuderande

Konstantinos Poulakis

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: konstantinos.poulakis@ki.se

Forskarassistent

Joana Pereira

Enhet: Westman
E-post: joana.pereira@ki.se

Anknuten

Andrew Simmons

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: andy.simmons@ki.se

Anknuten

Gabriela Spulber

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Gabriela.Spulber@ki.se

Forskarstuderande

Olga Voevodskaya

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: olga.voevodskaya@ki.se

 

AlzheimerDemensGeriatrikImagingRadiologi