Forskning vid sektionen för omvårdnad

This page in English

Sektionens forskningsprogram strävar mot att bidra till evidensbaserade riktlinjer och nya arbetssätt i vården som utgår från patientens perspektiv, problem och behov, för att säkerställa hälsa och välbefinnande i varje vårdsituation. Att bjuda in patienten till samverkan och dialog är en hörnsten för att uppnå säker patientvård. Forskningsprogrammets fokus är värdebaserad vård, vårdkontext och dess potential och signifikans för patienters hälsa. Forskningen vid sektionen har ambitionen att stödja utvecklingen av vården för den sårbara patienten i framtidens vårdmiljöer.

Forskargrupper vid sektionen

Lampic & Wettergren group

Integrativ vård

Omvårdnad av äldre

I-Care

Psykiatrisk omvårdnad

Improving Health Experiences - Hexi

Nyheter

"En familj oavsett släktskap" av Claudia Lampic

Omvårdnad