Forskning vid sektionen för omvårdnad

This page in English

Sektionens forskningsprogram strävar mot att bidra till evidensbaserade riktlinjer och nya arbetssätt i vården som utgår från patientens perspektiv, problem och behov, för att säkerställa hälsa och välbefinnande i varje vårdsituation. Att bjuda in patienten till samverkan och dialog är en hörnsten för att uppnå säker patientvård. Forskningsprogrammets fokus är värdebaserad vård, vårdkontext och dess potential och signifikans för patienters hälsa. Forskningen vid sektionen har ambitionen att stödja utvecklingen av vården för den sårbara patienten i framtidens vårdmiljöer.

Forskargrupper

ICare

Improving Health Experiences - Hexi

Integrativ vård

Lampic & Wettergren group

Projektgrupper

Ambulerande omvårdnad

Omvårdnad av äldre

Psykiatrisk omvårdnad

Forskarforum

Forskarforum är sektionen för omvårdnads mötesplats för seminarier om forskning, teoriutveckling och pedagogiska projekt, öppna för alla medarbetare.

 Läs mer

Omvårdnad