Forskning vid sektionen för omvårdnad

This page in English

Sektionens forskningprogram strävar att bidra till evidensbaserade riktlinjer och nya arbetssätt för vård från patientens perspektiv, problem och behov, för att säkerställa patienters hälsa och välbefinnande i varje vårdsituation. Att bjuda in patienten till att samverkan och dialog är en utav hörnstenarna för att uppnå säker patientvård. Forskningsprogrammets fokus är värdebaserad vård, vårdkontext och dess potential och signifikans för patienters hälsa. Forskningen vid sektionen har ambitionen att stödja utvecklingen av vården för den sårbara patienten i framtidens vårdmiljöer.

Forskargrupper vid sektionen

Lampic & Wettergren group

Integrativ vård

Omvårdnad av äldre

I-Care

Psykiatrisk omvårdnad

Improving Health Experiences - Hexi

Sektionen i media

"En familj oavsett släktskap" av Claudia Lampic

Omvårdnad