Forskning vid sektionen för arbetsterapi

This page in English

Aktivitetsvetenskap och Arbetsterapi innefattar kunskap om människans görande i dagliga aktiviteter och delaktighet i sin livsmiljö i relation till hälsa och utveckling. 

Med aktiviteter avses kulturellt definierade och individuellt värderade göromål utförda dagligen eller under olika perioder i livet inom exempelvis hemmet, arbete/sysselsättning skola och fritid.

Aktivitetsvetenskap och Arbetsterapi utvecklar kunskap om:

  • Samspelet mellan individuella/kontextuella förutsättningar i relation till aktivitet.
  • Hur delaktighet och engagemang i aktivitet möjliggör hälsa och utveckling.
  • Vilka konsekvenser som skada/sjukdom/funktionshinder och hinder i miljön har för aktivitet och delaktighet.
  • Insatser/interventioner baserade på ämnet som befrämjar aktivitet och delaktighet.

Sektionen omfattar tre större forskargrupper samt flera forskningsprojekt som är gruppöverskridande.

Forskargrupper och deras project

CACTUS forskargrupp 

Cognitive Accessibility and Technology Use when Ageing in home and Society (CACTUS)

Forksningsledare

Professor

Louise Nygård

Telefon: 08-524 837 92
Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Louise.Nygard@ki.se

HELD forskargrupp 

Health in Everyday Life among people with neurological Disorders (HELD)

Forksningsledare

Anknuten

Kerstin Tham

E-post: Kerstin.Tham@ki.se

Professor, senior

Lena Von Koch

Enhet: Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1
E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Universitetslektor

Eric Asaba

Telefon: 08-524 838 38
Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Eric.Asaba@ki.se

Universitetslektor

Charlotte Ytterberg

Telefon: 08-585 822 77
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Charlotte.Ytterberg@ki.se

Inflytande och aktörskap i vardagliga aktiviteter för personer med kroniska funktionshinder

Forksningsledare

Professor

Staffan Josephsson

Telefon: 08-524 837 54
Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Staffan.Josephsson@ki.se

Fristående forskningsprojekt 

Avslutade forskningsprojekt

Mer information om avslutade forskningsprojekt vid sektionen för arbetsterapi 

Arbetsterapi