Forskarutbildningskommitté

This page in English

Foto av forskarutbildningskommittén NVS, KI HT2016

Forskarutbildningskommittén (FoUK) vid institutionen leds av studierektor för forskarutbildningen. Kommittén sammanträder två till tre gånger per termin och den utgör institutionens antagningsnämnd.

Studierektor för forskarutbildning

Maria Ankarcrona

Telefon: 08-585 836 17
Enhet: Ankarcrona
E-post: Maria.Ankarcrona@ki.se

Biträdande studierektor

Erika Jonsson Laukka

Telefon: 08-690 58 51
E-post: Erika.Jonsson.Laukka@ki.se

Forskarutbildningssamordnare

Catarina Cleveson
E-post:catarina.cleveson@ki.se
Telefon: 08-524 868 32 

Postadress: Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Ledningsadministration D3, Alfred Nobels Allé 23, Fack 23400, 141 83 Huddinge

Ledamöter

Sektionen för allmänmedicin och primärvård

Axel Carlsson, E-post: axel.carlsson@ki.se

Suppleant: Ylva Skåner, E-post: ylva.skaner@ki.se

Sektionen för Aging Research Center (ARC)

Weili Xu, E-post: weili.xu@ki.se

Suppleant: Carin Lennartsson, Epost: carin.lennartsson@ki.se

Suppleant: Alireza Salami, Epost: alireza.salami@ki.se

Sektionen för arbetsterapi

Louise NygårdE-post: louise.nygard@ki.se

Suppleant: Camilla Malinowsky, E-post:  camilla.malinowsky@ki.se

Sektionen för fysioterapi

Charlotte YtterbergE-post: charlotte.ytterberg@ki.se

Suppleant: Carina Boström, Epost: carina.bostrom@ki.se

Sektionen för klinisk geriatrik

Johan LökkE-post: johan.lokk@karolinska.se

Suppleant:Vesna Jelic, Epost: Vesna.Jelic@karolinska.se

Sektionen för neurodegeneration

Elisabet Åkesson, E-post:elisabet.akesson@ki.se

Sektionen för neurogeriatrik

Helena KarlströmE-post:helena.karlstrom@ki.se

Suppleant: Sophia Schedin Weiss, E-post: sophia.schedin.weiss@ki.se

Sektionen för omvårdnad

Lena-Marie Petersson, E-post: lena-marie.petersson@ki.se

Suppleant: Anne-Marie Boström, E-post: anne-marie.boström@ki.se

Sektionen för tillämpad neuroendokrinologi

Maria AnkarcronaE-post:maria.ankarcrona@ki.se

Sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi

Taher Darreh-Shori, E-post:taher.darreh‑shori@ki.se

Suppleant: Christina Unger Lithner, E-post:christina.unger@ki.se

Doktorandrepresentanter

Chenhong Lin, E-post: chenhong.lin@ki.se

ForskarutbildningOrganisation