Följ Erika Franzén på KI:s Instagram denna vecka!

Published 2015-09-29 23:33. Updated 2015-09-29 23:45This page in English

Denna vecka är Erika Franzén, docent och universitetslektor vid sektionen för fysioterapi, värd för Karolinska Institutets Instagramkonto

Följ Erikas innehållsrika vecka, under vilken hon bland annat kommer att berätta om Physiotherapy Science Day 2015 (onsdagen den 30/9).

Länkar

FysioterapiVårdvetenskap