Doktorandrekrytering 2018 Forskarskolan i vårdvetenskap

This page in English

Camilla Svensk och Erik G Svensson

Forskarskolan i vårdvetenskap söker 15 doktorander till forskningsprojekt med start 3 september 2018. Doktoranderna finansieras under motsvarande fyra års heltidsstudier och får även en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. 

Rekrytering och ansökan

  • Du kan söka till flera projekt men du behöver ansöka till var och en separat.
  • Om du har frågor kring själva projektet kan du kontakta huvudhandledaren - kontaktinformation finns i bifogad länk på varje handledare nedan 
  • Ansökan sker digitalt via KIs rekryteringsverktyg Varbi, länkar till annons finns nedan
  • Sista ansökningsdag är 2018-02-19

Presentation doktorandprojekt samt länk till ansökan 

Nedan presenteras de 15 projekt som kan ansökas till. Kontaktuppgifter till huvudhandledaren finns i dokumentet om beskrivning forskningsprojekt

  Huvudhandledare Beskrivning forskningsprojekt Annons   
  Eriksson Lars E.  Att underlätta diagnos av lungcancer; kombinerade perspektiv från den upplevda kroppen och den biologiska kroppen. Ansök här  
  Falkenberg Torkel Att leva med långvarig smärta – studier med existentiell och molekylär ansats.  Ansök här  
  Goliath Ida Döende och död i äldreomsorg – kompetensutveckling genom aktionsforskning.  Ansök här  
  Guidetti Susanne Möjliggörande av äldre personers värdefulla aktiviteter i vardagslivet genom vardagsrehabilitering och smarta produkter (ASSIST). Ansök här  
  Hagströmer Maria Effektiv mobilisering och rehabilitering efter bukkirurgi på grund av cancer – genom bärbara sensorer, (e)-feedback och träning. Ansök här  
  Halvarsson Alexandra Evidensbaserad träning och fysisk aktivitet med ett e-hälsa koncept– en ny metod för personer med kronisk sjukdom att bli mer fysiskt aktiva.  Ansök här  
  Johansson Sverker Effekter av ett utmanande balansträningsprogram (HiBalance) specifikt för personer med multiple skleros. Ansök här  
  Jonas Wibke Omedelbar hud-mot-hud kontakt mellan förälder och barn efter mycket prematur födsel: Effekter på föräldrars upplevelser, amning, mor-barn interaktion och fysiologisk samklang (IPISTOS studien).  Ansök här  
  Josephsson Staffan Berättande som redskap i sammanhållen personcentrerad vård för sköra äldre. Ansök här  
  Lagergren Pernilla Betydelsen av anhörigas medverkan för en bättre livssituation hos patienter med matstrupscancer Ansök här  
  Nordlund Björn Stress, lungfunktion och astmautveckling i PreventADALL. Ansök här  
  Patomella Ann-Helen ”Aktivare vardag” – ett personcentrerat och digitaliserat preventionsprogram som stödjer ett hälsosamt aktivitetsmönster hos personer med risk för stroke. Ansök här  
  Pergert Pernilla Moralisk stress och det etiska klimatet – En nordisk studie med hälso- och sjukvårdspersonal i barncancervården. Ansök här  
  Schäfer Elinder Liselotte  Implementering av ett strukturerat arbetssätt för förebyggande av barns övervikt och fetma inom elevhälsan – fokus på interaktion mellan skolsköterskan och föräldrar.  Ansök här  
  Welmer Anna-Karin Skadliga fallolyckor hos äldre personer: upptäckt av äldre personer på olika risknivåer – från epidemiologi till implementeringsforskning.   Ansök här  

Mingel och projektpresentationer 29/1-2018

Välkommen på presentation av alla de 15 forskningsprojekt och där du får möjlighet att mingla och prata med handledarna för projekten. Vi bjuder på fika!

När Måndagen den 29 januari 2018 kl 15-17
Var Entréplan, Alfred Nobels Allé 23, Campus Flemingsberg
Anmälan Föranmäl gärna senast 24 januari 2018, anmälan här

Kontakt 

Om du har frågor om forskningsprojektet kontakta då huvudhandledaren - kontaktinformation finns i bifogad länk i projektbeskrivningarna ovan.

Övriga frågor kontakta gärna oss!

Studierektor

Universitetslektor

Lena Wettergren

Telefon: 08-524 836 50
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Lena.Wettergren@ki.se

Samordnare

Samordnare

Anna-Maria Loimi

Telefon: 08-524 864 36
Enhet: SFO-V (Strategiska Forskningsområdet- Vård)
E-post: anna-maria.loimi@ki.se

Länkar

DoktorandForskarskolaRekryteringVårdvetenskap