Central ledningsadministration - NVS

This page in English

NVS centrala ledningsadministration handlägger frågor och ger stöd kring institutionens ekonomi, personal, arbetsmiljö, forskarutbildningsadministration samt kommunikation. Även kanslierna för enheterna NFV, PUF-V samt SFO-V inkluderas här.

Den centrala ledningsadministrationen är belägen i Zanderska huset på Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg. Här finns prefekt, administrativ chef samt övrig institutionsgemensam administration.

Entrén vid Alfred Nobels Allé 23 är öppen vardagar 7:30-17:15, samt stängd under helger. Vid besök under andra tider än entrens öppettider, vänligen ring innan.

För kontakt med prefekt och institutionsledning skicka din fråga eller ditt ärende till prefekt@nvs.ki.se.

För kontakt med ekonomiavdelningen vid NVS skicka gärna meddelandet till ekonomibrevlådan. 

Skicka frågor eller övriga ärenden gällande arkivering och diariet till NVS registrator.

Medarbetare vid central ledningsadministration

Prefekt

Maria Eriksdotter

Telefon: 08-524 864 79
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: Maria.Eriksdotter@ki.se

Administrativ chef

Ulla Cronfalk-Hernlund

Telefon: 08-524 868 18
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: Ulla.Cronfalk-Hernlund@ki.se

Administratör

Asnate Maddalo

Telefon: 08-524 868 19
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: asnate.maddalo@ki.se

Ekonomi

Ekonomicontroller

Caroline Kåhre

Telefon: 08-524 868 36
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: caroline.kahre@ki.se

Redovisningsansvarig

Maret Johannesson

Telefon: 08-524 868 35
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: Maret.Johannesson@ki.se

Ekonomiadministratör

Mira Lukenic

Telefon: 08-524 800 97
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: Mira.Lukenic@ki.se

Ekonomihandläggare

Eva Wichert

Telefon: 08-524 868 53
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: eva.wichert@ki.se

Ekonomihandläggare

Martina Bergenroth

Telefon: 08-524 888 23
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: martina.bergenroth@ki.se

Ekonomiadministratör

Inger Rahm

Telefon: 08-524 868 34
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: Inger.Rahm.Fattouh@ki.se

Diarium

Administratör

Agneta Eriksson

Telefon: 08-524 864 85
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: Agneta.Eriksson@ki.se

Forskarutbildning

Samordnare forskarutbildning

Catarina Cleveson

Telefon: 08-524 868 32
E-post: catarina.cleveson@ki.se

HR

Personalansvarig

Minna Öqvist

Telefon: 08-524 868 16
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: minna.oqvist@ki.se

Personaladministratör

Eva Westberg

Telefon: 08-524 868 12
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: Eva.Westberg@ki.se

Personalhandläggare

Mona Hellstadius

Telefon: 08-524 868 14
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: mona.hellstadius@ki.se

Inköp/upphandling

Samordnare

Inger Tjergefors

Telefon: 08-524 868 15
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: Inger.Tjergefors@ki.se

Intendent

Vivan Söderlund

Telefon: 08-524 839 96
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: Vivan.Soderlund@ki.se

IT

IT-ansvarig

Ralf Swenning

Telefon: 08-524 839 53
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: ralf.swenning@ki.se

Kommunikation

Kommunikatör

Selma Wolofsky

Telefon: 08-524 839 23
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: selma.wolofsky@ki.se

FiV, PUF-V och SFO-V

Till hemsidan för Forskarskolan i vårdvetenskap - FiV

Till hemsidan för Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V)

Till hemsidan för Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V)

Adresser

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Central ledningsadministration, flygel D3
Fack 23400
141 83 Huddinge

Besöks- och leveransadress                         

Central ledningsadministration, flygel D3
Zanderska huset
Alfred Nobels allé 23
141 52 Huddinge (Flemingsberg)

Faxnummer 08-524 868 09

Organisation