Om institutionen för neurovetenskap

Personnel in front of Retzius Laboratory

Institutionen för neurovetenskap omfattar ett antal forskningsgrupper som studerar olika aspekter av nervsystemets funktion, både under normala förhållanden och vid olika sjukdomstillstånd. Forskningsprojekten behandlar ett brett spektrum av studier på molekylära och cellulära nivåer, nätverk av nervceller, samt organisationen av nervsystemet som helhet.

Mycket av grundforskningen vid institutionen är riktad mot att kunna förstå den funktionella rollen för olika neurotransmittorer och neuropeptider, jon- och biokemiska mekanismer, molekylära grunderna för frisättning av transmittorer, och neurofysiologiska undersökningar av neurala nätverk som kontrollerar olika typer av hjärnfunktioner, inklusive beteende.

Omfattande forskning drivs om reglering av nervcellsväxt och faktorer involverade i neuronal regeneration och degeneration, och som är viktiga vid tillstånd såsom Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom och ryggmärgsskador.

Institutionen ansvarar också för omfattande uppdrag inom grundutbildningen inom ett antal utbildningsprogram vid Karolinska Institutet, främst inom områdena neurovetenskap samt makro- och mikroskopisk anatomi.

Vår engelska webbplats

För mer information, besök vår engelska sida: ki.se/en/neuro