Kontakt

Retzius väg 8

Institutionen för neurovetenskap

Telefon:

08-524 800 00 (växel KI)

Adress:

Institutionen för Neurovetenskap
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm

Besöksadress:

Retziuslaboratoriet
Retzius väg 8
Karolinska Institutet
Campus Solna

Hur du hittar till KI och Campus Solna

Leveransadress:

Retzius väg 8
171 65 Solna

Fakturaadress:

För att en faktura ska nå rätt person på institutionen måste en personlig referens anges på fakturan.
Karolinska Institutet
Fakturor
Box 23 109
104 35 Stockholm
Referens: ZZXX ... (plats för personlig referens)

Karolinska Institutets organisationsnummer:

202100-2973

Prefekt

Department Chair

Sandra Ceccatelli

Telefon: 08-524 875 76
Fax: 08-33 03 56
E-post: Sandra.Ceccatelli@ki.se

Administrativ chef

Administrativ chef

Åsa Garmager

Telefon: 08-524 878 55
Enhet: Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4
E-post: asa.garmager@ki.se

Receptionist

Assistent

Elzbieta Holmberg

Telefon: 08-524 878 75
Enhet: Service/Infrastruktur
E-post: Elzbieta.Holmberg@ki.se

 

Neurovetenskap