Rapporter och vetenskapliga publikationer vid NASP

This page in English

 

Publikationer 2015

School-based suicide prevention programmes: the SEYLE cluster-randomised, controlled trial (Wasserman D, Hoven CW, Wasserman C, et al. 2015) 

Läs webbnyheten

Help-seeking behaviour following school-based screening for current suicidality among European adolescents (Pádraig Cotter, Michael Kaess, Paul Corcoran, Peter Parzer, Romuald Brunner, Helen Keeley, Vladimir Carli, Camilla Wasserman, Christina Hoven, Marco Sarchiapone, Alan Apter, Judit Balazs, Julio Bobes, Doina Cosman, Christian Haring, Jean-Pierre Kahn, Franz Resch, Vita Postuvan, Airi Värnik, Danuta Wasserman. 2015)

An overview of the neurobiology of suicidal behaviors as one meta-system (Sokolowski M, Wasserman J, Wasserman D. 2015)

Low-activity alleles of the MAOA gene are associated with measures of hostility (Mandelli L, Carli V, Serretti A, Sarchiapone M. 2015)

Publikationer 2014

 Study on prevalence and dynamics of suicide among children and young people (12-24 years of age) in Sughd Region of Tajikistan (Hoven, C.W., Musa, G.J., Seaman, F., Harbo, S., Doan, T., Wicks, J., Amsel, L., Carli, V., Wasserman, D., Mandell, D. 2013)

Mental Health First Aid is an effective public health intervention for improving knowledge, attitudes, and behaviour: a meta-analysis. (Hadlaczky G, Hökby S, Mkrtchian A, Carli V, Wasserman D. 2014)

Genome-wide association studies of suicidal behaviors: a review. (Sokolowski M, Wasserman J, Wasserman D. 2014)

An overview of the neurobiology of suicidal behaviors as one meta-system. (Sokolowski M1, Wasserman J, Wasserman D. 2014)

A newly identified group of adolescents at "invisible" risk for psychopathology and suicidal behavior: findings from the SEYLE study. (Carli V, Hoven CW, Wasserman C, Chiesa F, Guffanti G, Sarchiapone M, Apter A, Balazs J, Brunner R, Corcoran P, Cosman D, Haring C, Iosue M, Kaess M, Kahn JP, Keeley H, Postuvan V, Saiz P, Varnik A, Wasserman D. 2014)

Risk-behaviour screening for identifying adolescents with mental health problems in Europe. (Kaess M1, Brunner R, Parzer P, Carli V, Apter A, Balazs JA, Bobes J, Coman HG, Cosman D, Cotter P, Durkee T, Farkas L, Feldman D, Haring C, Iosue M, Kahn JP, Keeley H, Podlogar T, Postuvan V, Resch F, Sáiz PA, Sisask M, Tubiana A, Värnik P, Sarchiapone M, Hoven CW, Wasserman D. 2014)

Alcohol consumption patterns among adolescents are related to family structure and exposure to drunkenness within the family: results from the SEYLE project. (Rüütel E1, Sisask M, Värnik A, Värnik P, Carli V, Wasserman C, Hoven CW, Sarchiapone M, Apter A, Balazs J, Bobes J, Brunner R, Corcoran P, Cosman D, Haring C, Iosue M, Kaess M, Kahn JP, Poštuvan V, Sáiz PA, Wasserman D. 2014)

Pathological Internet use among European adolescents: psychopathology and self-destructive behaviours. (Kaess M, Durkee T, Brunner R, Carli V, Parzer P, Wasserman C, Sarchiapone M, Hoven C, Apter A, Balazs J, Balint M, Bobes J, Cohen R, Cosman D, Cotter P, Fischer G, Floderus B, Iosue M, Haring C, Kahn JP, Musa GJ, Nemes B, Postuvan V, Resch F, Saiz PA, Sisask M, Snir A, Varnik A, Žiberna J, Wasserman D. 2014)

Hours of sleep in adolescents and its association with anxiety, emotional concerns, and suicidal ideation. (Sarchiapone M, Mandelli L, Carli V, Iosue M, Wasserman C, Hadlaczky G, Hoven CW, Apter A, Balazs J, Bobes J, Brunner R11, Corcoran P, Cosman D, Haring C, Kaess M, Keeley H, Keresztény A, Kahn JP, Postuvan V, Mars U, Saiz PA, Varnik P, Sisask M, Wasserman D. 2014)

Serious suicidal behaviors: socio-demographic and clinical features in a multinational, multicenter sample. (Carli V, Mandelli L, Zaninotto L, Iosue M, Hadlaczky G, Wasserman D, Hegerl U, Värnik A, Reisch T, Pfuhlmann B, Maloney J, Schmidtke A, Serretti A, Sarchiapone M. 2014)

Trait-aggressiveness and impulsivity: role of psychological resilience and childhood trauma in a sample of male prisoners. (Carli V, Mandelli L, Zaninotto L, Alberti S, Roy A, Serretti A, Sarchiapone M. 2014)

Life-time prevalence and psychosocial correlates of adolescent direct self-injurious behavior: a comparative study of findings in 11 European countries. (Brunner R, Kaess M, Parzer P, Fischer G, Carli V, Hoven CW, Wasserman C, Sarchiapone M, Resch F, Apter A, Balazs J, Barzilay S, Bobes J, Corcoran P, Cosmanm D, Haring C, Iosuec M, Kahn JP, Keeley H, Meszaros G, Nemes B, Podlogar T, Postuvan V, Saiz PA, Sisask M, Tubiana A, Varnik A, Wasserman D. 2014)

Repetition of attempted suicide among immigrants in Europe. (Lipsicas CB, Mäkinen IH, Wasserman D, et al. 2014)

Victimisation and psychosocial difficulties associated with sexual orientation concerns: a school-based study of adolescents. (Cotter P, Corcoran P, McCarthy J, O'Suilleabháin F, Carli V, Hoven C, Wasserman C, Sarchiapone M, Wasserman D, Keeley H. 2014)

EPA guidance on building trust in mental health services. (Gaebel W, Muijen M, Baumann AE, Bhugra D, Wasserman D, van der Gaag RJ, Heun R, Zielasek J; European Psychiatric Association. 2014)

School absenteeism in Germany: prevalence of excused and unexcused absenteeism and its correlation with emotional and behavioural problems. (Lenzen C1, Fischer G, Jentzsch A, Kaess M, Parzer P, Carli V, Wasserman D, Resch F, Brunner R. 2014)

Tropomyosin-related kinase B receptor polymorphisms and isoforms expression in suicide victims. (Zarrilli F, Amato F, Castaldo G, Tomaiuolo R, Keller S, Florio E, Chiariotti L, Carli V, Stuppia L, Sarchiapone M. 2014)

The interactive effect of MAOA-LPR genotype and childhood physical neglect on aggressive behaviors in Italian male prisoners. (Gorodetsky E, Bevilacqua L, Carli V, Sarchiapone M, Roy A, Goldman D, Enoch MA. 2014)

Comparisons of prisoners who make or do not make suicide attempts and further who make one or multiple attempts. (Roy A, Carli V, Sarchiapone M, Branchey M. 2014)

Suicide-Bereaved Siblings' Perception of Health Services. (Pettersen R, Omerov P, Steineck G, Dyregrov A, Titelman D, Dyregrov K, Nyberg U. 2014)

 

NASP:s Jubileumsbok rapporter utgivna 1993-2013

Volym 1: Epidemiologi

Självmord i Stockholms län 1980- 2010: Guo-Xin Jiang et al (2012)

Självmordsförsök i Stockholms län 1987-2010: Guo-Xin Jiang et al (2012)

Självmord i Sverige 1980- 2010: Guo-Xin Jiang et al (2012)

Självmordsförsök i Sverige 1987-2010: Guo-Xin Jiang et al (2012)

Självmord i Europa och världen: Floderus et al (2012)

Självmord i Stockholms län och Sverige 1980- 2008: Guo-Xin Jiang et al (2010)

Självmordsförsök i Stockholms län och Sverige 1987-2008: Guo-Xin Jiang et al (2010)

Självmord i Europa och världen: Floderus et al (2010)

Självmord i Stockholms län och Sverige 1980- 2007: Guo-Xin Jiang et al (2009)

Självmord i Europa och världen: Floderus et al (2009)

Självmordsförsök i Stockholms län och Sverige 1987-2007: Guo-Xin Jiang et al (2009)

Development of suicide in EU member states: Floderus (2009)

Självmord och självmordsförsök: Guo-Xin Jiang et al (2007)

Statistik över självmord 1980 - 2004 och självmordsförsök 1987 - 2004 i Sverige och Stockholms län

Självmord i Stockholms län: Westerlund et al (2004)

Suicide among the elderly in Sweden: Wasserman D, Ringskog S (2001)

Könsparadoxen: Ringskog (2001)

Självmord i Stockholm 1986-1990: Ekman et al (1995)

Riskfaktorer

Självmordstankar bland sjuksköterskor: Gustavsson et al (1997) 

Suicid och suicidprevention bland fysiskt och psykiskt funktionshindrade, fokus på äldre och invandrare: Ringskog (2011)

Sårbara ungdomar med risk för självmordshandlingar.  Alin Åkerman B. (2009)

Literature review: relationships between cholesterol and suicide.  Mittendorfer E, Wasserman D. (2000)

Future risk after an attempted suicide. Larsson N. (1999)

Volym 2: Självmordspreventiva program och strategier

Första programmet (1995)

Support in suicidal crisis (1995) The Swedish national programme to develop suicide prevention.

Förslag till nationellt program för suicidprevention 
Sammanställning av remisser 
Underlagsrapport från NASP 
Underlagsrapport från Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen 
Underlagsrapporter från Statens folkhälsoinstitut

Att förebygga självmord och självmordsförsök hos skolelever - WHO stödmaterial för lärare, och annan skolpersonal NASP (2003)

Självmordsprevention i skolor i Sverige - hur ser det ut idag? Westerlund & Wasserman (2003)

Stärka unga vuxnas psykiska hälsa: Britta Alin Åkerman och Inga-Lill Ramberg (2008)

Självmordsprevention i skolan: Claudia Forsberg (2005)

Volym 3 - Självmordsprevention: screening, interventioner, vård och behandling

Screening

Suicidriskbedömning: Ringskog (2011)

Hur upptäcker vi såbara elever?: Britta Alin Åkerman (2002) Om hur en dokumentärfilm kan minska ungas ångest och öka deras benägenhet att söka hjälp

Interventioner

Suicidprevention i Stockholms län: SPIS - delrapport 3 : Alin Åkerman (2013)

Synen på arbetet med självmordsnära patienter.  Inga-Lill Ramberg (2011) 

Rapport - Utvärdering av projektet Aktion livräddning, första etappen: Inga-Lill Ramberg (2010) 

Skolprojektet: Helena Björk, Britta Alin-Åkerman Skolprojektet startade år 2005 som ett samarbete mellan en skola och NASP. Skolprojektet - slut rapport (2010)Skolprojektet - Del rapport 1 (2009) 

Synen på arbetet med självmordsnära patienter i den psykiatriska vården: Utvärdering av projektet Aktion Livräddning ... 

Kärleken är den bästa kicken: Britta Alin Åkerman (2000) Utvärdering av en självmordspreventiv dokumentärfilm för gymnasieelever

Om livet känns hopplöst - Stöd till självmordsnära medmänniskor: Nationella rådet för självmordsprevention,(Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, NASP (1996.)

Vård och Behandling

Vetenskaplig evidens och slutsatser beträffande behandling och förebyggande av suicidförsök och suicid. NASP (2007)

Kristeam i kris  Ekblad S, Wasserman D. (2002)

Självmordspatient på psykiatrisk klinik: Cronström-Beskow (1997)

 

Volym 4: Närståendes självmord

Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord.  Ludmilla Rosengren & Britta Alin Åkerman (2013)

Det går att leva vidare: Samtal om sorgen efter en närstående som tagit sitt liv Selén K. (2003) En handledning för samtalsgrupper med anhöriga till personer som tagit sitt liv.

Det går att leva vidare Ferm M (2002) En rapport om sorg, när någon som står oss nära tagit sitt liv. Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök.

När livet inte längre är värt att leva: Frank Lindblad (2002)Fyra unga adopterade berättar om sin självmordsproblematik

Eutanasi

Att påskynda livets slut - om eutanasi: Ringskog (2007)

Hastening the end of life:  Ringskog (2000)

 

Volym 5 - Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 2013

För nyhetsbrev äldre än år 2013 - kontakta nasp@ki.se

 

Volym 6 - Nationella nätverkskonferenser

Den nionde nationella konferensen om självmordsprevention - Vad kan man göra för att förbättra den psykiska hälsan? (Fischbein, Alin Åkerman, Wasserman 2013)

Den åttonde nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention (Alin Åkerman 2012) Den åttonde nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention i Luleå

Den sjunde nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention: Alin Åkerman (2010)  Överlevnadsstrategier - drabbade och forskare spekulerar

Den sjätte nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention - Metoder för suicidprevention: Alin Åkerman (2008)

Den femte nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention - Ur ett praktiskt nätverksperspektiv: NASP (2006)

Den fjärde nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention - Ett självmordsfritt Sverige: NASP (2004)

Den tredje nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention - barn och ungdomar. Alin Åkerman & Wasserman (2002)

Den andra nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention: NASP (2000)

Den första nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention: NASP (1999)

 

Volym 7 - Övriga konferenser

Suicidpreventiva dagen 2012 -  Sammanställning av självmordspreventiva dagen i Stockholm den 10 september 2012 .Alin-Åkerman. NASP 2013

Suicidpreventiva dagen 2011 - Sammanställning av självmordspreventiva dagen och SPIS projektet i Stockholm den 10 september 2011Alin-Åkerman NASP (2012)

Suicidpreventiva dagen 2010 Sammanställning av självmordspreventiva dagen i Stockholm den 10 september 2010.  Alin-Åkerman B. NASP (2010)

Suicidpreventiva dagen 2009 - Sammanställning av självmordspreventiva dagen i Stockholm den 10 september 2009 Alin-Åkerman B.  NASP (2009).

Självmordspreventiva dagen 2005 - Sammanställning av självmordspreventiva dagen i Stockholm den 10 September 2005 Alin-Åkerman NASP (2005).

 

Rapporter

Självmordskommunikation, livshändelser och vårdrelaterade händelser före självmord hos 21 personer med psykossjukdom (Stefenson, Titelman 2014)

Den nionde nationella konferensen om självmordsprevention - Vad kan man göra för att förbättra den psykiska hälsan? (Fischbein, Alin Åkerman, Wasserman 2013)

Nationella riktlinjer Vård av suicidala barn och ungdomar med familjer (2003) Sammanfattning av aktuell suicidologisk kunskap framtagen som beslutsunderlag för den barn- och ungdomspsykiatriska vardagen National guidelines (in English)

Att förebygga självmord och självmordsförsök hos skolelever Britta Alin Åkerman and Danuta Wasserman (2003)

Örat hör - hjärnan lyssnar Britta Alin Åkerman (2000) Studie som visar att AIT-programmet kan förbättra koncentrationen och inlärningen

PreventionSuicidforskning