Föreläsningar och seminarier

Kunskapsseminarium vid NASP - Michael Westerlund

2017-12-1213:00 till 14:15 Granits väg 4Campus Solna

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet bjuder in alla intresserade till kunskapsseminariet "Efterlevandes användning av digitala resurser i sorgearbetet" med Michael Westerlund, PhD, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet.

Presentation och efterföljande diskussion kommer att hållas på svenska.

Begränsat antal platser: 25

För att delta, skicka din anmälan till: sebastian.hokby@ki.se

Contact person: Sebastian HökbyImport to calendar
Suicidforskning