Anmälan till den 10.e nationella suicidpreventiva konferensen är nu öppen!

Published 2015-05-25 13:53. Updated 2015-05-25 14:00

Välkommen till den 10.e nationella konferensen om självmordsprevention!

Den nationella konferensen gör det möjligt att uppmärksamma hur vi tillsammans kan påverka utvecklingen av ett livsfrämjande samhälle. Som medmänniskor och medaktörer har vi möjlighet att ta ett gemensamt ansvar för insatser som kan minska suicidrisken. Årets tema är "Skydd för livet – hjälp oss att bygga ett livsfrämjande samhälle". 

Under konferensen har du möjlighet att utifrån intresseområde välja bland 25 seminariepass. Runt 80 föreläsare är engagerade under de två konferensdagarna. 

Information om konferensen

Tid och plats: 29-30 september, Conventum Kongress och Conventum Konferens i Örebro

Pris: Reducerat pris vid tidig anmälan till och med 20/7

Arrangör: Region Örebro med medarrangören det Mellansvenska nätverket för suicidprevention, i samverkan med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)  

Länkar

PreventionPsykisk ohälsa