• MTC deltar i grundutbildningen av medicinare, biomedicinare och optiker. Årligen ges även 8-10 fristående forskningskurser och ett antal andra kurser