SweMaMi - Hur går studien till?

Målet är att kunna inkludera och följa upp 2500 kvinnor i hela Sverige. För att göra det enkelt för dig deltar du helt och hållet hemifrån, utan att behöva komma till en mottagning eller åka en extra gång till din mödravårdscentral!

Vi vill ha din hjälp och bjuda in dig att delta i SweMaMi om du:

- Är äldre än 18 och gravid innan vecka 19
- Bor i Sverige, har ett svenskt personnummer och en svensk adress (för att skicka provtagnings-kit)
- Talar tillräckligt bra svenska eller engelska för att kunna svara på frågor i ett web-baserat frågeformulär.

På hemsidan finns ett frågeformulär (på Svenska eller Engelska) där du besvarar några frågor om exempelvis mediciner, hälsa och kostvanor. Frågeformuläret fylls i vid tre tidpunkter: graviditetsvecka 17-19, graviditetsvecka 28-30 och 6-10 veckor efter förlossningen. När du har svarat på frågeformuläret vid respektive tillfälle kommer provtagningsmaterial och instruktioner skickas hem till dig. Vi bifogar ett kuvert med porto och önskar att du skickar in proverna till vårt laboratorium inom en vecka.

I detta projekt tar du prover från saliv, från slida och från avföring. Proverna tar du i lugn och ro hemma, det tar sammanlagt 5-10 minuter. Vid det sista provtagningstillfället kommer vi även be dig samla lite avföring från ditt barn (från barnets blöja). Du kommer behöva svara på frågor tre gånger och ta prover tre gånger.

All provtagning före och efter graviditet är utan kända risker för dig eller ditt barn. Provtagningen gör inte ont men kan kännas obekvämt eller obehagligt en kort stund.SweMaMi-studiens flödesschema

BakterierMikrobiologiObstetrikRekryteringSciLifeLab