SweMaMi - Det Svenska Maternella Mikrobiomprojektet

Mikrobiomet, också kallad naturfloran, är ett samlingsnamn på alla bakterier, virus och andra mikroorganismer som finns på olika ställen på och i våra kroppar. Många mikroorganismer tros ha en viktig roll för vår hälsa och välbefinnande.

Med SweMaMi projektet vill vi undersöka hur mikrobiomet under graviditeten är relaterat till hälsa och ohälsa hos blivande mammor och deras barn, för att förhoppningsvis kunna upptäcka, förebygga och behandla hälsoproblem i framtiden. Därför vill vi ha din hjälp och bjuda in dig att delta i SweMaMi!