Prefekt Marie Arsenian Henriksson

Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbio (MTC) är en ledande institution vid Karolinska Institutet, KI. Vårt viktigaste mål är att genom forskning bekämpa infektioner och cancer globalt. MTCs forskningsområden infektionsbiologi, immunologi och cancerforskning betyder att vi har en unik plattform för kunskapsgenerering. Våra nyckelord är tvärvetenskaplighet, kliniskt förankrad grundforskning samt nationellt och internationellt samarbete.

Prefekt

Marie Arsenian-Henriksson

Telefon: 08-524 862 05
Enhet: Marie Arsenian Henriksson grupp
E-post: Marie.Arsenian.Henriksson@ki.se