Föreläsningar och seminarier

Extra seminar: The microbiome, stem cell growth & ageing

2017-12-2013:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Campus SolnaCampus Solna

Speaker: Sven Pettersson

Speaker Address: MTC

Host: Martin Rottenberg

Contact person: Martin RottenbergImport to calendar