Forskningsnätverk

MTC har flera nätverk inom olika forskningsområden. Hemsidorna fungerar som en mötesplats och underlättar samarbete mellan forskare.

KI Cancer
KI Cancer hemsidan

 

Postgraduate Programme in Biology of Infections and Global Health Programme (BIGH) Website
Postgraduate Programme in Biology of Infections and Global Health Programme (BIGH) Website

 

Thematic partnership 'Network against life-threatening viral infections in Balticum' (formerly 'New Visby Hepatitis C Network').
Network against life-threatening viral infections in Balticum hemsida

 

The Swedish Malaria Network (SMN)
SMN hemsidan

 

The Swedish Society for Immunology (SWIMM)
SWIMM hemsidan

 

ImmunologiInfektionsmedicinMikrobiologiVirologi