Utbildningsnämnden vid MMK

This page in English

Utbildningsnämnden vid MMK ansvarar för institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå vilket omfattar såväl programkurser som fristående kurser och uppdragsutbildning. Nämnden har det övergripande ansvaret för kursernas genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanernas mål.

Mötestider

Datum Tid Plats
2016-09-16 13.00-15.30 Grupprum Addison A6:04
2016-11-30 15:00-16:00 Erling Perssons seminarierum L1:03
2017-02-03 13.30-14.30 Erling Perssons seminarierum L1:03
2017-03-17 13.30-14.30 Erling Perssons seminarierum L1:03
2017-05-12 13.30-14.30 Erling Perssons seminarierum L1:03
2017-09-22 13.30-14.30 Erling Perssons seminarierum L1:03
2017-11-17 13.30-14.30 Erling Perssons seminarierum L1:03

Ordförande

Grundutbildningsansvarig

Wilhelmina Ekström

Telefon: 08-517798554
Enhet: Ortopedi
Institution: Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
E-post: Wilhelmina.Ekstrom@ki.se

Ledamöter

Professor/överläkare

Richard Rosenquist Brandell

Enhet: Klinisk genetik
E-post: richard.rosenquist@ki.se

Universitetslektor/klinisk anställning

Paul Ackermann

Enhet: Administration
E-post: Paul.Ackermann@ki.se

Professor/överläkare

Lars Weidenhielm

Enhet: Ortopedi
E-post: Lars.Weidenhielm@ki.se

Forskare

Gabriella Jansson Palmer

Telefon: 08-717 793 81
Enhet: Kolorektal kirurgi
E-post: Gabriella.Palmer@ki.se

Forskare

Christina Mikkelsen

Telefon: 08-406 26 96
Enhet: Idrottsmedicin
E-post: christina.mikkelsen@ki.se

Universitetslektor, Överläkare

Sergiu-Bogdan Catrina

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Sergiu-Bogdan.Catrina@ki.se

Ledamot annan institution

Professor

Ewa Ehrenborg

Telefon: 08-517 761 91
Enhet: Forskargrupp P Eriksson
E-post: Ewa.Ehrenborg@ki.se

Studentrepresentant

Angela Farngren

Handläggare

Utbildningsadministratör

Susanne Forsberg

Telefon: 08-517 723 64
Enhet: Administration
E-post: susanne.forsberg@ki.se

Utbildningsadministratör

Maria Persson

Enhet: Administration
E-post: maria.persson@ki.se

Organisation