Signaltransduktion

This page in English

Forskargruppsledare

Professor

Per-Olof Berggren

Telefon: 08-517 757 31
Enhet: Signaltransduktion
E-post: Per-Olof.Berggren@ki.se

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, L1:03
171 76 Stockholm

Forskningsområde

Gruppen kartlägger de molekylära mekanismer som reglerar frisättningen av insulin från endokrina pankreas beta-celler under normala betingelser och varför dessa inte fungerar vid icke-insulinberoende diabetes mellitus eller typ 2 diabetes.

Genom att applicera sofistikerade tekniker inom elektrofysiologi, biokemi, cellbiologi och molekylärbiologi har man gjort banbrytande upptäckter beträffande de intracellulära signalsystem som deltar i dessa processer. Man har visat att den signal som leder till en ökad insulinfrisättning inte bara initieras av ökad metabolism av glukos utan att i den ingår ett komplicerat samspel mellan glukos, fria fettsyror, neurotransmittersubstanser och hormoner. I dessa studier har speciellt intresse ägnats metabolismen av glukos, den ATP-reglerade K+-kanalen, den spänningsaktiverade Ca2+-kanalen, de signaler som genereras av olika typer av receptorer i beta-cellens plasmamembran samt exocytosprocessen för insulin.

I detta sammanhang är det av intresse att notera att gruppen också håller på att utveckla helt unika metoder som kommer att göra det möjligt att studera de molekylära processer som reglerar frisättningen av insulin under in vivo lika betingelser i intakta djur.

Medlemmar i gruppen

Forskare

Senior forskare

Christopher Barker

Telefon: 08-517 794 54
Enhet: Signaltransduktion
E-post: Chris.Barker@ki.se

Forskarassistent

Galyna Bryzgalova

Enhet: Signaltransduktion
E-post: Galyna.Bryzgalova@ki.se

Forskare

Elisabetta Dare

Telefon: 08-524 879 33
Enhet: Signaltransduktion
E-post: Elisabetta.Dare@ki.se

Senior lab manager

Andrea Dicker

Telefon: 08-517 794 55
Enhet: Signaltransduktion
E-post: Andrea.Dicker@ki.se

Forskare

Erwin Ilegems

Enhet: Signaltransduktion
E-post: Erwin.Ilegems@ki.se

Forskare

Stefan Jacob

Enhet: Signaltransduktion
E-post: stefan.jacob@ki.se

Professor/överläkare

Lisa Juntti-Berggren

Enhet: Signaltransduktion
E-post: Lisa.Juntti-Berggren@ki.se

Forskningsassistent

Martin Köhler

Telefon: 08-517 757 32
Enhet: Signaltransduktion
E-post: Martin.Kohler@ki.se

Forskare

Barbara Leibiger

Telefon: 08-517 757 27
Enhet: Signaltransduktion
E-post: Barbara.Leibiger@ki.se

Forskare

Ingo Leibiger

Telefon: 08-517 757 25
Enhet: Signaltransduktion
E-post: Ingo.Leibiger@ki.se

Forskare

Luo-Sheng Li

Telefon: 08-517 765 49
Enhet: Signaltransduktion
E-post: Luo-Sheng.Li@ki.se

Senior lab manager

Tilo Moede

Telefon: 08-517 757 25
Enhet: Signaltransduktion
E-post: Tilo.Moede@ki.se

Forskningsassistent

Teresa Pereira

Enhet: Signaltransduktion
E-post: Teresa.Pereira@ki.se

Forskare

Neil Portwood

Telefon: 08-517 733 98
Enhet: Signaltransduktion
E-post: Neil.Portwood@ki.se

Senior lab manager

Essam Refai

Telefon: 08-517 730 08
Enhet: Signaltransduktion
E-post: Essam.Refai@ki.se

Senior lab manager

Massimiliano Ria

Enhet: Signaltransduktion
E-post: Massimiliano.Ria@ki.se

Forskare

Shao-Nian Yang

Telefon: 08-517 794 56
Enhet: Signaltransduktion
E-post: Shao-Nian.Yang@ki.se

Forskare

Jia Yu

Telefon: 08-517 794 56
Enhet: Signaltransduktion
E-post: Jia.Yu@ki.se

Senior lab manager

Lina Yu

Telefon: 08-517 727 44
Enhet: Signaltransduktion
E-post: Lina.Yu@ki.se

Forskningsassistent

Irina Zaitseva

Enhet: Signaltransduktion
E-post: Irina.Zaitseva@ki.se

Personal

Administratör

Katarina Breitholtz

Telefon: 08-517 721 97
Enhet: Signaltransduktion
E-post: Katarina.Breitholtz@ki.se

Laboratorieassistent

Monica Isaksson Strand

Telefon: 08-517 794 55
Enhet: Signaltransduktion
E-post: monica.isaksson@ki.se

Laboratorieassistent

Yvonne Strömberg

Telefon: 08-517 765 49
Enhet: Signaltransduktion
E-post: Yvonne.Stromberg@ki.se

Postdoc

Postdoc

Jaeyoon Kim

Enhet: Signaltransduktion
E-post: jaeyoon.kim@ki.se

Anknuten

Anderson Ramos

Enhet: Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat), K7
E-post: anderson.ramos@ki.se

Postdoc

Rayner Rodriguez-Diaz

Enhet: Signaltransduktion
E-post: rayner.rodriguez-diaz.1@ki.se

Postdoc

Lars Selander

Telefon: 08-517 748 29
Enhet: Signaltransduktion
E-post: Lars.Selander@ki.se

Array

Forskarassistent

Anna Voznesenskaya

E-post: anna.voznesenskaya@ki.se

Postdoc

Yan Xiong

Enhet: Signaltransduktion
E-post: yan.xiong@ki.se

Doktorander

Forskarstuderande

Saad Alqahtani

Enhet: Signaltransduktion
E-post: saad.alqahtani@ki.se

Doktorand

Meike Paschen

Enhet: Signaltransduktion
E-post: meike.paschen@ki.se

Doktorand

Subu Surendran Rajasekaran

Enhet: Signaltransduktion
E-post: subu.rajasekaran@ki.se

Postdoc

Yue Shi

Enhet: Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
E-post: Yue.Shi@ki.se

Forskarstuderande

Pim van Krieken

Enhet: Signaltransduktion
E-post: pim.van.krieken@ki.se

Forskarstuderande

Karin Åvall

Enhet: Signaltransduktion
E-post: karin.avall@ki.se

Signaltransduktion